Verzet en hoger beroep bij faillissement2022-07-28T13:40:16+00:00

Financiële moeilijkheden

Home » Specialismen » Bedrijven in financiële moeilijkheden » Verzet en hoger beroep bij faillissement

Verzet en hoger beroep bij faillissement

Wanneer een faillissement door de rechtbank is uitgesproken heeft de gefailleerde de mogelijkheid om die beslissing aan te vechten. Als de gefailleerde niet is verschenen in de procedure bij de rechtbank heeft hij de mogelijkheid om bij dezelfde rechtbank verzet in te stellen. De rechtbank zal de zaak dan opnieuw behandelen. De termijn voor het instellen van verzet is 14 dagen, gerekend vanaf de dag van de uitspraak.

Als de gefailleerde wel in de procedure bij de rechtbank is verschenen en het faillissement ondanks zijn verweer is uitgesproken dan bestaat de mogelijkheid voor failliet om bij het gerechtshof hoger beroep in te stellen. De termijn voor het instellen van hoger beroep is 8 dagen, gerekend vanaf de dag van de uitspraak. Ook indien het faillissement na het instellen van verzet is uitgesproken, kan de schuldenaar binnen 8 dagen hoger beroep instellen.

Zowel voor het instellen van verzet als hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring is het verplicht een advocaat in te schakelen.

Wanneer een schuldeiser het faillissement heeft aangevraagd, kan uiteraard ook de schuldeiser hoger beroep instellen als het verzoek tot het uitspreken van het faillissement van de schuldenaar is afgewezen.

Verzet en hoger beroep bij faillietverklaring

Er zijn verschillende mogelijkheden om het verzet of hoger beroep tegen een vonnis tot faillietverklaring tot een succes te brengen. Mogelijk kan worden aangevoerd dat de aanvrager van het faillissement geen vordering heeft waarmee het faillissement aangevraagd kan worden. Ook kan aangevoerd worden dat de voor faillietverklaring vereiste toestand van opgehouden hebben met betalen niet bestaat of niet meer bestaat. In dit kader kan het nodig zijn om een regeling met schuldeisers te treffen. Bij verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring is een probaat middel om de vordering van de aanvragen alsnog te voldoen.

Advocaat na faillietverklaring en faillissementscurator

De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring met het aanvragen van faillissementen en het verweer voeren tegen faillissementsaanvragen. Daarnaast hebben zij zelf ervaring als faillissementscurator.

De termijnen om verzet en hoger beroep in te stellen zijn bijzonder kort. Raadpleeg dus zo snel mogelijk een advocaat als u wilt opkomen tegen een faillietverklaring.

Wij helpen u graag als u een faillissement wilt aanvragen, verweer wilt voeren tegen een faillissementsaanvraag of hoger beroep of verzet wenst in te stellen.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Opzegging bankrelatie door bank

september 6, 2022|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top