Onderneming en overheid2022-07-28T13:51:14+00:00

Onderneming & overheid

Home » Specialismen » Onderneming en overheid

Onderneming en overheid

Voor ondernemers is de overheid een belangrijke partij. In uw bedrijfsvoering heeft u te maken met wet- en regelgeving en overheidsbesluiten, zowel op rijks- als plaatselijk niveau, niet zelden met een complexe inhoud. De relatie met de overheid kent de nodige voetangels en valkuilen.

Het speelveld met de overheid is voor ondernemers vaak moeilijk te overzien, vanwege de veelheid aan maatregelen en door de dichtheid en complexiteit van maatregelen die zich in snel tempo kunnen opvolgen. Dat kan het risico op handhaving door de overheid vergroten. Vooral in het omgevingsrecht is dit voor ondernemers een punt van zorg.

Daarnaast verloopt het contracteren met de overheid vaak via bijzondere spelregels, die doorgaans niet aan de orde zijn in business-2-business verhoudingen.

In juridische geschillen met de overheid gelden bovendien vaak korte termijnen waarbinnen de ondernemer in actie moet komen.

De meest ondernemers zullen op een zeker moment een beroep moeten doen op specialistische kennis op het gebied van handhaving, omgevingsrecht, aanbesteding, vergunningsprocedures en/of bestuursrechtelijk procederen in bezwaar en beroep. LVH Advocaten heeft een omvangrijke kennis en expertise op deze gebieden.

Advisering

Onze advocaten kunnen u adviseren in contractuele kwesties met de overheid en in kwesties omtrent overheidsbesluiten. Het is belangrijk om in zaken met de overheid tijdig uw rechtspositie en strategie te bepalen, gelet op de veelal korte termijnen om tegen een nadelige overheidsbeslissing in actie te komen. Dit kan tijdrovende en dure procedures, voorkomen.

In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen onze advocaten onder andere bij kwesties rond bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, aanbestedingsprocedures, het aanvragen of aanvechten van een vergunning of subsidie, geschillen of conflicten met de (plaatselijke) overheid, bezwaar maken, schadevergoeding of planschadevergoeding.

Procederen tegen de overheid

Mocht het toch tot een procedure komen, dan kunnen onze advocaten uw belangen tegenover de overheid verdedigen. Zo hebben onze advocaten een ruime ervaring in bezwaar en beroep tegen handhavingsbesluiten, besluiten tot verlening of weigering van vergunningen en de vaststelling van bestemmingsplannen.

Soms dreigt een ondernemer ernstig nadeel te lijden door overheidshandelen en kan de normale loop van de rechtsgang niet worden afgewacht. LVH Advocaten is deskundig in het voeren van spoedprocedures, zoals voorlopige voorzieningenprocedures tegen overheidsbesluiten en kort geding procedures tegen beslissingen van de aanbestedende overheid.

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Ben van Nieuwaal

+31 (0)10 209 27 75
vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
(meer…)

David Harreman

+31 (0)10 209 27 65
harreman@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Daniël van Genderen

+31(0)10 209 27 75
vangenderen@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over onderneming & overheid

Uitstel van belastingbetaling tijdens corona

april 12, 2022|

Tijdens de coronacrisis werden in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voorwaarden opgenomen waaronder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moest de ondernemer aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat geen dividend uitgekeerd mag worden ten tijde van het uitstel. Daarnaast mogen geen bonussen uitgekeerd worden.

Het UBO-register

november 10, 2020|

Sinds 27 september 2020 moeten vele verschillende organisaties die gevestigd zijn in Nederland hun Ultimate Beneficial Owner – uiteindelijk begunstigde – inschrijven in het UBO-register. Dit is ter uitvoering van de verplichting die de Europese Unie zo’n 5 jaar geleden aan de lidstaten heeft opgelegd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Maar hoe zit het nu precies met deze verplichting?

Go to Top