ons team

Home » Hans Rijntjes

Hans Rijntjes

Gespecialiseerd in:
Conflicten

Bel Hans via:
+31 (0)10 209 27 75

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

Universiteit Utrecht, privaat –en bestuursrechtelijk afgestudeerd in 1982. Summerprogram Columbia University New York en Universiteit Leiden.

Advocaat bij LVH

Sinds 1998.

Functie en feiten

In Hans Rijntjes’ procespraktijk ligt het accent op geschillen over aansprakelijkheden én uit overeen­koms­ten, waar­on­der de in­cas­so van geldvorderingen.

Hans heeft een aantal zaken behandeld, die vanwege het belang ervan gepubliceerd zijn in diverse tijdschriften. Zie bijvoorbeeld:

  • Rechtbank Rotterdam 22 april 2015, aansprakelijkheid bestuurder;
  • Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, aansprakelijkheid Bank;
  • Rechtbank Rotterdam 14 maart 2012, verweer vernietiging pre-auctionovereenkomst;

Expertise

Conflicten

Competenties

Goed procederen draait om luisteren, kennis én gedre­venheid.
De aanpak van Hans wordt gekenmerkt door creativiteit, gevoel voor detail en slagvaar­dig­heid.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Hans in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: procesrecht en erfrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Hans Rijntjes is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging Corporate Li­ti­ga­tion.
  • Daarnaast is hij bestuurslid van een stichting met huisvesting voor onvermogenden.
  • Eerder is hij be­stuurs­lid geweest van een stichting die bijzonder onderwijs verzorgt en was hij docent in de be­roeps­opleiding voor advocaat-stagiaires.

Artikelen geschreven door Hans Rijntjes

Testament geldig? – Twijfels over testament? – Misbruik van Ouderen?

november 30, 2020|

We worden ouder. Dan komt voor velen het nadenken over het opstellen van een testament. Wat wil ik dat er gebeurt met mijn vermogen na mijn overlijden? Toch kunnen er ook met een testament vragen ontstaan bij nabestaanden. Ouderdom komt met gebreken, zo luidt het gezegde. Bij maar liefst een kwart van de 80-plussers speelt een vorm van dementie. Ook kan ouderdom de wereld ‘kleiner’ maken en kunnen bejaarde ouderen kwetsbaarder zijn voor misbruik. Kwesties die van invloed kunnen zijn op het testament.

22 maart: Dag van het erfrecht

maart 15, 2019|

Tijdens de 'Dag van het Erfrecht' op vrijdag 22 maart 2019 opent ons kantoor voor u haar deuren tussen 9.00 uur en 17.00 uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met één van onze erfrechtadvocaten te bespreken.

Onroerend goed: rechten van derden

januari 11, 2016|

Stel je hebt een pand gekocht. Je gaat naar de notaris, na de levering is het van jou. Maar het kan zijn dat er een recht is van een andere persoon. Zo’n “derde” kan een koopoptie hebben. Of er is sprake van een “dubbele verkoop”. Wat is in zo’n situatie

Go to Top