Advocaten
voor ondernemers

Een vast en vertrouwd aanspreekpunt
voor alle juridische vragen voor de onderneming.

LVH advocaten, Rotterdam2022-01-20T16:16:39+00:00

VAST EN VERTROUWD AANSPREEKPUNT

Betrokken, helder en snel

GERICHT OP PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

ONZE VISIE

Succes wordt bepaald door de mate van tevredenheid van onze cliënten

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven. Onze advocaten hebben door kennis van de diverse branches een voorsprong: zij weten wat er in de business van de ondernemer speelt en zijn gericht op praktische oplossingen. Wij vervullen vaak de rol van ‘huisjurist’: een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen.

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij ons werk doen: betrokken, helder, en snel.

Specialismen
Contact

Wij helpen je graag op het gebied van

Ondernemen en zakendoen

ONDERNEMING EN ZAKEN DOEN

Wie zijn zaken goed verzorgt, kan onbezorgd zaken doen.

Conflicten

CONFLICTEN

Een foutje is snel gemaakt en een misverstand of miscommunicatie kan de beste overkomen. Vaak is zoiets snel opgelost of uitgepraat, maar soms ontstaat een conflict.

Personeel

PERSONEEL

Een proactieve toepassing van de regels van het arbeidsrecht heeft een positief effect op het resultaat van uw onderneming.

Onderneming en overheid

ONDERNEMING EN OVERHEID

Voor ondernemers is de overheid een belangrijke partij. In uw bedrijfsvoering heeft u te maken met wet- en regelgeving en overheidsbesluiten, zowel op rijks- als plaatselijk niveau, niet zelden met een complexe inhoud. De relatie met de overheid kent de nodige voetangels en valkuilen.

Financiele moeilijkheden

FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Indien een onderneming in financieel zwaar weer verkeert is dat voor alle betrokken partijen lastig. Door de ondernemer moet (telkens weer) worden beslist of al dan niet doorgegaan kan worden met de onderneming en welke crediteuren al dan niet voldaan mogen worden.

Internationaal ondernemen

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Internationaal ondernemen en zakendoen is in tijden van globalisering niet langer voorbehouden aan grote multinationals. Ook binnen het (groot) MKB komen internationale transacties veel voor.

Ondernemen en zakendoen

ONDERNEMING EN VASTGOED

Bij LVH Advocaten zijn meerdere vastgoedspecialisten werkzaam, die u vakkundig bij kunnen staan in alle vastgoed-gerelateerde juridische kwesties.

Wat vinden onze cliënten

LVH Advocaten is al jaren de raadgever die voor mij precies de juiste toon treft: écht advies door een goede mix van specialisten, die denken in mogelijkheden. Een prima raadgever én sparringpartner in lastige kwesties.

H.B. Determann

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH Advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Rob Steenhoek had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Ton Hameeteman

Nieuws & Artikelen

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

No-riskpolis: aandachtspunten voor werkgevers

augustus 30, 2021|

In dit artikel bespreken we de zogenoemde ‘no-riskpolis’ en aandachtspunten voor werkgevers die personeel in dienst hebben met een no-riskpolis. We bespreken wat de polis inhoudt en wat dit betekent voor de re-integratieverplichtingen wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Instemmingsrecht Ondernemingsraad: wat te doen bij weigering door OR?

augustus 17, 2021|

Een ondernemingsraad (OR) heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van artikel 27 WOR. Maar wat nu als de ondernemingsraad weigert om instemming te geven voor het doorvoeren van het besluit? Is dat wel redelijk of weegt het belang van de ondernemer zwaarder? En wat kan de ondernemer doen?

Go to Top