ons team

Home » David Harreman

David Harreman

Gespecialiseerd in:
Onderneming en overheid

Bel David via:
+31 (0)10 209 27 65

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

Erasmus Universiteit Rotterdam. David heeft  de master opleiding Fiscaal Recht gevolgd. Daarnaast heeft David de opleiding Tax Assurance aan Nyenrode University doorlopen.

Advocaat-belastingkundige bij LVH

Sinds maart 2019.

Functie en feiten

David begon zijn carrière in 1996 als accountant en is sinds 2002 werkzaam op het gebied van fiscale compliance en fiscale advisering. In zijn functie als belastingadviseur (onder meer bij PwC) heeft David ondernemingen, ondernemers en particulieren geadviseerd over nationale en internationale fiscale vraagstukken. Daarnaast heeft David zijn cliënten bijgestaan in procedures tegen de belastingdienst.

De huidige ontwikkelingen in het fiscale recht en de verhouding tussen de belastingdienst en de belastingplichtige hebben David doen besluiten over te stappen van de fiscale adviespraktijk naar de (fiscale) advocatuur. In deze rol kan David de belangen van zijn cliënten nog beter behartigen.

Naast advocaat en belastingadviseur is David vaak sparringpartner voor de ondernemer.  Daarbij komen niet alleen fiscale zaken maar ook andere facetten van het ondernemerschap aan de orde.

Expertise

Onderneming en overheid

Competenties

David is praktisch en gedreven. Altijd op zoek naar een oplossing, maar David weet ook wanneer het tijd is om de rechter om een oordeel te vragen. David is positief ingesteld met vertrouwen in een goede afloop, maar geeft uiteraard een duidelijk en eerlijk beeld van de situatie en de kansen op succes.

Persoonlijke eigenschappen

Praktisch, betrokken, oplossingsgericht.

Artikelen geschreven door David Harreman

Verzoek sanering en Corona: de ontvanger denkt mee

mei 12, 2022|

De belastingdienst zal verzoeken om sanering van belastingschulden, tot nader order, met een soepele houding benaderen. Het gaat dan met name om verzoeken van ondernemers die een in de kern gezonde  onderneming hebben en die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor deze ondernemers kan blijken dat het ruimhartige corona-uitstelregeling beleid geen soelaas biedt.

Uitstel van belastingbetaling tijdens corona

april 12, 2022|

Tijdens de coronacrisis werden in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voorwaarden opgenomen waaronder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moest de ondernemer aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat geen dividend uitgekeerd mag worden ten tijde van het uitstel. Daarnaast mogen geen bonussen uitgekeerd worden.

Verandering box 3-heffing over inkomen uit sparen en beleggen

februari 3, 2022|

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat mogelijk gevolgen kan hebben voor u als belastingplichtige. In dit arrest beslist de Hoge Raad namelijk dat de box 3-heffing over het inkomen uit sparen en beleggen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt ingegaan op het arrest en de gevolgen die het arrest voor u kan hebben. 

Ga naar de bovenkant