LVH Advocaten hecht waarde aan het op juiste wijze beschermen van uw persoonsgegevens. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij dan ook ons beleid aangepast, waar het betreft de omgang met persoonsgegevens.

Wij vinden het  belangrijk u op de hoogte stellen van ons privacy beleid en willen u hierbij informeren over de gegevens die LVH Advocaten van u verwerkt en op welke wijze wij met uw gegevens omgaan. U kunt in onze privacyverklaring alle informatie vinden over de aard en de doeleinden van de verwerking. Tevens vindt u hierin alle informatie over uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft, kunt u zich richten tot de Werkgroep Gegevensbescherming & Privacy via emailadres info@lvh-advocaten.nl.