ons team

Home » Peter de Graaf

Peter de Graaf

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

2008: Erasmus Universiteit Rotterdam. Masters Bedrijfsrecht en Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting: privaatrecht.
2017: Grotius Academie. Specialisatieopleiding Insolventierecht.
2021: Erasmus Universiteit Rotterdam. Financiële Economie voor Insolventieadvocaten.

Advocaat bij LVH

Sinds 2009.

Functie en feiten

Peter houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, met een accent op het insolventierecht. Wordt regelmatig benoemd door de Rechtbank Rotterdam tot curator in faillissementen. Fungeert voor zijn cliënten als een vraagbaak met gedegen vakkennis, iemand die zijn toezeggingen nakomt en praktische oplossingen voorlegt.

Expertise

Bedrijven in financiële moeilijkheden en onderneming en zaken doen

Competenties

Zijn kennis en ervaring als curator stellen hem in staat om snel en effectief te adviseren in gevallen waarin de continuïteit van een onderneming op het spel staat en onder tijdsdruk moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Ook beschikt Peter over de expertise een goede inschatting te maken van hoe een curator naar de zaak zal kijken, hetgeen door zijn cliënten zeer gewaardeerd wordt.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Peter in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en insolventierecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Groot inlevingsvermogen, geduldig en integer.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  • Business Netwerk Rijnmond

Artikelen geschreven door Peter de Graaf

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top