ons team

Home » Peter de Graaf

Peter de Graaf

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

2008: Erasmus Universiteit Rotterdam. Masters Bedrijfsrecht en Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting: privaatrecht.
2017: Grotius Academie. Specialisatieopleiding Insolventierecht.
2021: Erasmus Universiteit Rotterdam. Financiële Economie voor Insolventieadvocaten.

Advocaat bij LVH

Sinds 2009.

Functie en feiten

Peter houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, met een accent op het insolventierecht. Wordt regelmatig benoemd door de Rechtbank Rotterdam tot curator in faillissementen. Fungeert voor zijn cliënten als een vraagbaak met gedegen vakkennis, iemand die zijn toezeggingen nakomt en praktische oplossingen voorlegt.

Expertise

Bedrijven in financiële moeilijkheden en onderneming en zaken doen

Competenties

Zijn kennis en ervaring als curator stellen hem in staat om snel en effectief te adviseren in gevallen waarin de continuïteit van een onderneming op het spel staat en onder tijdsdruk moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Ook beschikt Peter over de expertise een goede inschatting te maken van hoe een curator naar de zaak zal kijken, hetgeen door zijn cliënten zeer gewaardeerd wordt.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Peter in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en insolventierecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Groot inlevingsvermogen, geduldig en integer.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  • Business Netwerk Rijnmond

Artikelen geschreven door Peter de Graaf

De positie van de MKB ondernemer als schuldeiser bij een WHOA akkoord

februari 17, 2022|

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet is een nieuw herstructureringsinstrument geïntroduceerd. Het doel hiervan is om te voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog (deels) levensvatbaar zijn. In de wettelijke regeling is een minimumbescherming voor (kleinere) MKB’ers opgenomen. Dit wordt ook wel de 20% regel genoemd. In dit artikel geef ik en toelichting op de positie van de MKB’er als schuldeiser bij een WHOA akkoord.

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

februari 17, 2022|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Go to Top