< terug naar overzicht

Momenteel geldt voor jongeren jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon, het zogenaamde minimumjeugdloon. Minister Asscher wenst het minimumjeugdloon voor werknemers van 21 en 22 jaar af te schaffen.

Reden hiervan is dat het invoeren van het  wettelijke minimum loon van een volwassene voor 21 en 22 jarigen beter zou aansluiten bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast zou dit meer in lijn zijn met hetgeen internationaal gebruikelijk is.

Het is de bedoeling dat het minimum jeugdloon vanaf 1 juli 2017 in stappen omhoog gaat. Om baanverlies te voorkomen, is het kabinet voornemens compenserende maatregelen te nemen. Vraag is echter of dit voldoende zal zijn om baanverlies onder 21 en 22 jarige daadwerkelijk tegen te gaan.

Op 8 juli 2016 heeft de ministerraad ingestemd het wetsvoorstel van minister Asscher voor advies naar de Raad van State te sturen.  Na advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel worden in gediend bij de Tweede Kamer.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws