< terug naar overzicht

Ondernemers worden veelvuldig slachtoffer van acquisitiefraude. Daarbij is sprake van misleidende handelspraktijken. Met bepaalde (telefonische) verkooptechnieken wordt bij de ondernemer vertrouwen gewonnen en verwachting gewekt. Het doel daarvan is de ondernemer een overeenkomst te laten aangaan waarbij de tegenprestatie niet of niet naar behoren wordt geleverd.

In de praktijk vertaalt dit zich vaak naar een aanbod om een advertentie of een naamsvermelding in een bedrijvengids of op internet te plaatsen. De advertentie of vermelding wordt vervolgens op een onprofessionele website geplaatst. Ook het verzenden van nota’s zonder enige (juridische) grondslag (zogenaamde ‘spooknota’s’) is een veel voorkomende vorm van acquisitiefraude. Dat dit een serieus probleem is, blijkt uit de geschatte economische schade van € 400 miljoen euro.  

Als een ondernemer slachtoffer was geworden van acquisitiefraude kon hij tot 1 juli jl. drie juridische acties instellen; een vordering uit bedrog, dwaling en/of wan­prestatie. Groot nadeel dat aan deze acties kleefde, was de bewijslastverdeling. De ondernemer moest namelijk aantonen dat hij was misleid, niet akkoord gegaan was met overeenkomst of onjuiste en onvolledige informatie had gekregen. Dit was lastig aan te tonen, als gevolg waarvan de ondernemer geen (juridische) acties ondernam of een procedure verloor. De ondernemer bleef met de schade achter.

Vanaf 1 juli jl. is dit anders. De bewijslast is, als gevolg van een wetswijziging, bij de verkopende partij komen te liggen in plaats van bij de gedupeerde ondernemer. Het is nu aan de verkopende partij om aan te tonen dat zij de ondernemer juist en volledig hebben geïnformeerd. Als in dat bewijs niet wordt geslaagd, is het voor de ondernemer gemakkelijker om de overeenkomst ongeldig te verklaren. Niet alleen civielrechtelijk, maar ook strafrechtelijk is de wet gewijzigd: bij overtreding kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar worden opgelegd.    

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.