< terug naar overzicht

Het komt voor dat overheidsinstellingen een opdracht onderhands aanbesteden. Dat wil zeggen, dat een select aantal geïnteresseerde de gelegenheid krijgt om een aanbieding te doen. Een openbare uitnodiging tot inschrijving blijft daarbij achterwege. Deze wijze van aanbesteding is toegestaan bij opdrachten met een waarde beneden de Europese drempelbedragen.

Partijen die niet zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen, hebben dat in beginsel te accepteren. Het staat de overheid vrij naar eigen goedvinden partijen te selecteren. Zo is de gangbare gedachte.

In sommige gevallen lijdt die gedachte evenwel uitzondering. Bijvoorbeeld indien de aanbesteding beoogt een opdracht voor te leggen aan alle plaatselijke ondernemers met een bepaalde kennis en kunde. Dan zal het onrechtmatig zijn als één van die ondernemers over het hoofd wordt gezien.

De genegeerde ondernemer kan in een dergelijk geval een schadevergoeding eisen. Daarbij zal hij de rechter ervan moeten overtuigen, dat hij de opdracht waarschijnlijk gegund had gekregen. Slaagt hij daarin, dan kan hij schade claimen ter grootte van het voordeel dat hij met de uitvoering van de opdracht zou hebben behaald.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.