Afbeelding
Nieuws

Hof van Justitie bepaalt : Pre-pack is overgang van onderneming

donderdag 27 juli 2017

 

Bij een pre-pack, ook wel flitsfaillissement genoemd, werkt een beoogd curator al enige tijd vóór het uitspreken van het faillissement aan een doorstart, zodat zo spoedig mogelijk na het uitspreken van het faillissement, mogelijk nog dezelfde dag, een doorstart kan worden gerealiseerd. Het doel van de pre-pack is continuatie van de onderneming met een zo hoog mogelijke opbrengst.

Snelle doorstart na faillissement

Bij een pre-pack, ook wel flitsfaillissement genoemd, werkt een beoogd curator al enige tijd vóór het uitspreken van het faillissement aan een doorstart, zodat zo spoedig mogelijk na het uitspreken van het faillissement, mogelijk nog dezelfde dag, een doorstart kan worden gerealiseerd. Het doel van de pre-pack is continuatie van de onderneming met een zo hoog mogelijke opbrengst.

Bij een doorstart na faillissement is de koper niet verplicht het voltallig personeel over te nemen, anders dan bij een overgang van onderneming het geval is. In het geval van overgang van onderneming behouden werknemers hun rechten op basis van de Europese Richtlijn 2001/23/EG, welke Richtlijn is geïmplementeerd in art. 7:662 – 7:666 Burgerlijk Wetboek. Dit geldt, zoals ook blijkt uit artikel 7:666 BW, niet in geval de werkgever in staat van faillissement is verklaard, nu het doel van een faillissement is gelegen in de liquidatie van het vermogen van de vennootschap met een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers.

Bescherming personeel bij pre-pack

Het Europese Hof van Justitie heeft nu bepaald dat werknemers bij een pre-pack worden beschermd door de regels die gelden bij overgang van onderneming. Dat wil zeggen dat de werknemers ook in geval van een flitsfaillissement met behoud van hun rechten mee over gaan naar de koper.

In de procedure die tot deze uitspraak heeft geleid, de zogeheten Estro zaak, was sprake van een doorstart na faillissement, waarbij vele werknemers hun baan verloren, nu zij niet mee overgingen naar de kopende partij. De FNV stelde namens een aantal werknemers dat feitelijk sprake was van overgang van onderneming met als gevolg dat het voltallig personeel over was gegaan naar de kopende partij. De koper stelde daarentegen dat op grond van artikel 7:666 BW de bepalingen van overgang niet gelden voor de situatie zoals deze, waarin de werkgever failliet is verklaard.

Het Europese Hof oordeelde, kort gezegd, dat de pre-pack niet is gericht op liquidatie van het vermogen van de vennootschap, maar op voortzetting van de activiteiten na faillissement. De pre-pack valt daarom niet onder de uitzondering van de Richtlijn.

Pre-pack minder interessant

Het gaat zonder te zeggen dat deze uitspraak gevolgen heeft voor toepassing van de pre-pack. Het wordt voor de overnemende partij een stuk minder interessant, gelet op het feit dat deze verplicht is ook alle werknemers over te nemen. Het is derhalve te verwachten dat van de pre-pack minder gebruik zal worden gemaakt.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Peter de Graaf en/of Mieke Bestebreurtje.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter de Graaf
Zoek in artikelen
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Franchise, distributie en agentuur

+31(0)102092777 ort@lvh-advocaten.nl