Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Mogelijk wettelijke verankering Nederlandse Franchise Code

vrijdag 26 februari 2016

Minister Kamp van Economische Zaken verkent de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Franchise Code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen.

Aanleiding

Aanleiding voor de wettelijke verankering is een toename van het aantal geschillen bij de rechter tussen franchisegevers en –nemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen over oneerlijke concurrentie, de verdeling van inkomsten of over eenzijdige wijzigingen in de formule. De franchisecode moet leiden tot minder scheve machtsverhoudingen tussen partijen. De minister hecht veel belang aan naleving van de code en onderzoekt daarom de mogelijkheden van een wettelijke stok achter de deur.

Inhoud Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code beschrijft hoe partijen zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Daarnaast wil de minister de sector ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie. De gedachte hierachter is dat partijen zelf het beste inzicht hebben in de aard en omvang van een geschil. Franchisegevers en –nemers kunnen op deze wijze zelf een passende oplossing vinden, voordat de rechter in beeld komt. 

Invloed code op nieuwe franchiseovereenkomsten

Voor franchiseovereenkomsten die worden gesloten of verlengd na de invoering van de Nederlandse Franchise Code geldt dat deze moeten voldoen aan de vereisten uit de code. Voor bestaande franchiseovereenkomsten zal de code richtinggevend zijn bij de beoordeling van het gedrag van partijen. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bouwe Bos.

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl