Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Mogelijk wettelijke verankering Nederlandse Franchise Code

vrijdag 26 februari 2016

Minister Kamp van Economische Zaken verkent de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Franchise Code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen.

Aanleiding

Aanleiding voor de wettelijke verankering is een toename van het aantal geschillen bij de rechter tussen franchisegevers en –nemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen over oneerlijke concurrentie, de verdeling van inkomsten of over eenzijdige wijzigingen in de formule. De franchisecode moet leiden tot minder scheve machtsverhoudingen tussen partijen. De minister hecht veel belang aan naleving van de code en onderzoekt daarom de mogelijkheden van een wettelijke stok achter de deur.

Inhoud Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code beschrijft hoe partijen zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Daarnaast wil de minister de sector ondersteunen bij de oprichting van een geschillencommissie. De gedachte hierachter is dat partijen zelf het beste inzicht hebben in de aard en omvang van een geschil. Franchisegevers en –nemers kunnen op deze wijze zelf een passende oplossing vinden, voordat de rechter in beeld komt. 

Invloed code op nieuwe franchiseovereenkomsten

Voor franchiseovereenkomsten die worden gesloten of verlengd na de invoering van de Nederlandse Franchise Code geldt dat deze moeten voldoen aan de vereisten uit de code. Voor bestaande franchiseovereenkomsten zal de code richtinggevend zijn bij de beoordeling van het gedrag van partijen. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bouwe Bos.

Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl