< terug naar overzicht

Bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, geldt dikwijls een algeheel rookverbod, ook op het buitenterrein. Een werknemer van Elementis Specialties in Delden is onlangs op staande voet ontslagen nadat hij het bij dat bedrijf geldende rookverbod had overtreden. De werknemer heeft vervolgens bij de kantonrechter te Almelo doorbetaling van loon en wedertewerkstelling gevorderd.

De kantonrechter heeft deze vorderingen op 13 augustus 2010 afgewezen. De kantonrechter heeft onder meer het volgende overwogen:

De werknemer is in mei 2001 in dienst getreden. Sinds november 2008 geldt een rookverbod op het gehele bedrijfsterrein, behalve binnen een bepaald gebied dat is aangegeven met een gele lijn. Op bepaalde tijdstippen is het toegestaan om achter deze gele lijn te roken. De werknemer is betrapt toen hij buiten het aangegeven gebied en buiten de toegestane tijdstippen aan het roken was, en is daarop op staande voet ontslagen.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever mag beslissen om een rookverbod op te leggen, nu het gaat om een werkgever waar met gevaarlijke en brandbare stoffen wordt gewerkt. Het is niet aan de werknemer om te beoordelen of de precieze plek waar gerookt wordt wel of niet gevaarlijk is. Volgens de CAO die van toepassing is en de daaronder hangende regelingen, wordt overtreding van het rookverbod gezien als een “zware overtreding”, waarop als sanctie ontslag op staande voet staat. Er zijn diverse nieuwsbrieven onder het personeel verspreid waarin hiervan melding werd gemaakt. Op 21 januari 2009 heeft de werkgever bovendien nog een e-mail rondgestuurd aan de werknemers met de tekst: “vanaf heden zal een ieder die achter de gele lijn of tussen de laboratoria betrapt wordt op roken op staande voet worden ontslagen. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit hetgeen betekent dat we ons dergelijke risico’s niet kunnen veroorloven”.

Al met al komt de kantonrechter dan ook tot het oordeel dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen.

De werknemer komt tegen deze uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep. Op 14 augustus 2012 oordeelt het Gerechtshof Arnhem dat overtreding van het rookverbod moet worden gezien als het opzettelijk niet nakomen van bevelen/instructies (een zware overtreding). Het gerechtshof achtte van belang dat alle personeelsleden uitdrukkelijk zijn gewaarschuwd voor de gevolgen van overtreding van het rook-verbod, namelijk dat dit tot ontslag op staande voet zal leiden. Ook het gerechtshof komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws