< terug naar overzicht

Niet alle wetgevingsprocessen verlopen traag. Het wetsvoorstel is op 11 april 2016 naar de Tweede Kamer gezonden. Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel net als de eerder de Tweede Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan en aangenomen. De wet treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Wat verandert er?

De rechtbank Rotterdam wordt exclusief bevoegd om scheepvaartzaken te behandelen.

Het gaat dan om rechtszaken die betrekking hebben op het vervoer van goederen over het water, de exploitatie van schepen, ladingschade en aanvaringen. Deze concentratie beoogt de kwaliteit van de rechtspraak en efficiëntie van de rechtsgang te bevorderen. Daar werd in de praktijk al gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door in handelscontracten de Rotterdamse rechtbank als exclusief bevoegde rechter aan te wijzen. Het idee van het wetsvoorstel is dat de kennis en expertise van de Rotterdamse maritieme kamer beter wordt benut en verder ontwikkeld naarmate die kamer meer zaken behandelt. In de memorie van toelichting wordt ook gewezen op de aanwezigheid van reders, stuwadoors, cargadoors, scheepsbouwers en gespecialiseerde advocatenkantoren. In de meeste procedures is de afstand niet echt een bezwaar, maar het is voor ons natuurlijk ook handig dat we in de toekomst voor maritieme zaken slechts de Erasmusbrug over moeten, wat in geval van een kort geding zeker zal schelen. Maar in de kern gaat het er toch om dat het op deze wijze mogelijk is om in Rotterdam een team van gespecialiseerde rechters in stand te houden, terwijl de rechters in rechtbanken dan niet van tijd tot tijd belast worden het zich inlezen in ingewikkelde juridische materie voor die ene vervoerszaak.

Dat laatste zal echter nog niet tot het verleden gaan behoren. Bijvoorbeeld bij zaken van gecombineerd vervoer en korte gedingen kan het zijn dat een partij zich tot een andere rechter wendt. Wel is de rechtbank Rotterdam in een aantal soorten zaken mede bevoegd gemaakt, zodat er in ieder geval voor gekozen kan worden om deze in Rotterdam te laten behandelen.

De ‘natte kamer’ van de rechtbank in Rotterdam, vanouds gespecialiseerd in civiel maritiem recht omdat de haven daar is gevestigd, verwacht dan ook meer internationale zaken te krijgen. Daarom is gekozen voor een makkelijk te vertalen naam (maritieme kamer) en zal indien gewenst ook in het Engels worden geprocedeerd. Meer zaken dan voorheen worden door de meervoudige kamer behandeld en van internationale zaken worden Engelstalige samenvattingen gepubliceerd.

Met een eenvoudig wetsvoorstel is dus een grote stap gezet die het de rechtbank Rotterdam mogelijk maakt om een professionaliseringsslag te maken.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.