Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Advocaten

Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

Opleiding

Bedrijfsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2015). In 2021 rondde Justin de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Vennootschap- en Ondernemingsrecht met succes af.

Advocaat bij LVH

Sinds 1 januari 2016.

Functie en feiten

Justin houdt zich met name bezig met het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Hij wordt door de rechtbank Rotterdam regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen en, indien nodig, procedeert hij voor rechtbanken en gerechtshoven.

Voorbeelden van zaken:

  • het bijstaan van bestuurders in aansprakelijkheidsprocedures;
  • adviseren van ondernemingen in (financiële) moeilijkheden;
  • het bijstaan van bestuurders in faillissement (ten opzichte van curator en derden);
  • het opstellen van overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • het adviseren en procederen op het gebied van huurrecht inzake bedrijfsruimte.
Expertise

Insolventierecht, ondernemingsrecht

Competenties

Justin heeft zich verdiept in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Hij weet complexe vraagstukken te vertalen naar een concreet plan van aanpak.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Justin in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en insolventierecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Betrokken, positief, daadkrachtig.

Lidmaatschappen
  • Lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Justin de Vries
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
De wettelijke regeling van tegenstrijdig belang bij een B.V. (en de stichting en vereniging)

Sinds 2013 kent de besloten vennootschap met art. 2:239 lid 6 BW een wettelijke regeling voor de situatie dat één of meerdere bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De onderneming waar u een vordering op heeft is plotseling uitgeschreven uit het handelsregister. Wat kunt u doen?

Stel, u heeft een vordering op een onderneming en komt er tot uw ongenoegen achter dat deze onderneming is uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming lijkt niet meer te bestaan en u blijft achter met de onbetaalde vordering. 

De minderheidsaandeelhouder en het dividendbeleid

Er zijn vele beleggingsmanieren en er lijken er steeds meer bij te komen. Een traditionele en veelvoorkomende beleggingsmethode is het kopen van aandelen in een onderneming. 

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden: de beklamel-norm

De coronacrisis kan moeilijkheden meebrengen voor uw onderneming. Wellicht kan zij niet al haar afnemers van producten voorzien, niet al haar leveranciers tijdig betalen of anderszins niet meer voldoen aan de verplichtingen jegens haar contractspartijen en andere derden. Het kan zijn dat u zich als bestuurder van zo’n onderneming afvraagt welke overeenkomsten u nog aan kunt gaan en welke risico’s u nog kunt nemen met het oog op de continuïteit van de door u bestuurde vennootschap.

De aandeelhoudersovereenkomst: wat indien afspraken niet worden nagekomen?

In mijn eerdere bijdragen Een aandeelhoudersovereenkomst om je startup investeerder-proof te maken en De aandeelhoudersovereenkomst: enkele praktische tips schreef ik al over de nut en noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst. Om conflicten met bijvoorbeeld toekomstige investeerders te voorkomen is het verstandig goede afspraken te maken over de samenwerking. Niet alleen afspraken over de positieve kanten van de samenwerking, maar vooral ook afspraken over wat er moet gebeuren indien de samenwerking niet loopt zoals verwacht. Het opnemen van dergelijke afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst is belangrijk. Maar wat als één van de partijen weigert de afspraken uit de aandeelhoudersovereenkomst na te komen? Ook met dit scenario moet bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst rekening worden gehouden.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl