< terug naar overzicht

Fraudebestrijding is één van de belangrijkste onderwerpen waarop de politiek zich richt. In dat kader is het wetsvoorstel ‘Wet civielrechtelijk bestuursverbod’ opgesteld. Doel van dit wetsvoorstel is het realiseren van een effectievere bestrijding van faillissementsfraude en het voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via omwegen met nieuwe rechtspersonen kunnen voortzetten.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid een bestuurder op verzoek van het openbaar ministerie of op vordering van de curator een bestuursverbod door de rechtbank op te laten leggen. Dit bestuursverbod houdt in dat een bestuurder gedurende maximaal vijf jaar niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan worden benoemd. Frauduleuze bestuurders kunnen als gevolg van dit bestuursverbod tijdelijk geen rechtspersoon besturen, waardoor ze geen gebruik kunnen maken van de beperkte aansprakelijkheid die een rechtspersoon biedt.

Het bestuursverbod kan een bestuurder worden opgelegd die zijn taak tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Niet alleen een bestuurder, maar ook degene die mede het beleid heeft bepaald, de feitelijk leidinggevende, kan een bestuursverbod worden opgelegd.

De notaris mag niet meewerken aan een oprichting van een vennootschap waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod is opgelegd. Daarnaast mag de Kamer van Koophandel in een dergelijk geval niet meewerken aan een inschrijving van de vennootschap.

Het verbod betreft geen algeheel verbod op ondernemen of op aandeelhouderschap. Degene die een bestuursverbod is opgelegd, kan nog wel een eenmanszaak met per­soonlijke aansprakelijkheid drijven. Mogelijk komt er een openbaar register waarin is opgenomen welke bestuurder een bestuursverbod is opgelegd.

De vermoedelijke datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 juli 2014.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws