Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Boetebeding in overeenkomsten loont

vrijdag 26 oktober 2018

In onze praktijk wordt regelmatig geprocedeerd over de schending van contracten, waarbij schadevergoeding wordt gevorderd.

Procederen over schending van contracten; het aantonen van schade

Voordat zo’n vordering tot schadevergoeding kan worden toegewezen, zal moeten worden aangetoond dat schade is geleden en hoe hoog die schade is. In de praktijk blijkt dat laatste soms een lastige opgave. Het is niet altijd even eenvoudig om je schade, bijvoorbeeld reputatieschade, aan te tonen. In dat geval kan het lonen om in een contract een boetebeding op te nemen.

Voordelen van een boetebeding in een overeenkomst

Indien in een contract een boetebeding is opgenomen bij schending van de bepalingen uit de overeenkomst, hoeft enkel een beroep te worden gedaan op het boetebeding en kan het debat over schade in beginsel achterwege blijven. De partij die het contract heeft geschonden, verbeurt dan de boete, met dien verstande dat de rechter de bevoegdheid heeft zo’n boete te matigen.

Boetebeding op alle relevante bedingen van een overeenkomst

In een zaak die wij thans behandelen in hoger beroep, deed zich dit probleem ook voor. In eerste aanleg was door de rechter geoordeeld dat de wederpartij tekort was geschoten in de nakoming van verschillende bedingen uit de overeenkomst. De aansprakelijkheid van de wederpartij stond hiermee vast. In het contract was weliswaar een boetebeding opgenomen, maar deze was gekoppeld aan slechts één beding. Met betrekking tot dat geschonden beding, heeft de rechtbank de vordering van het boetebedrag toegewezen. Van alle andere geschonden bedingen geldt dat de schade moest worden bewezen, nu hieraan geen boetebeding was gekoppeld. De rechtbank achtte deze schade niet voldoende bewezen.

Het is nu aan ons om in appèl het Gerechtshof ervan te overtuigen dat er wel degelijk schade is geleden. Veel eenvoudiger en efficiënter was het geweest als wij in dit geval een beroep hadden kunnen doen op een boetebeding met betrekking tot alle schendingen. Het loont dus om een boetebeding op te nemen voor afzonderlijke bedingen in een contract.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl