< terug naar overzicht

Tijdens de corona-crisis wilt u uiteraard uw personeelsdossiers op orde houden. Zo wilt u bijvoorbeeld de lopende verbetertrajecten met uw werknemers zo goed mogelijk voortzetten. Maar is dit wel mogelijk en hoe doet u dit? In dit artikel bespreken wij met u hoe u uw dossiers het beste kunt opbouwen.

Hoe bouw ik een personeelsdossier op tijdens de coronacrisis?

Doordat werknemers tijdens de corona-crisis geacht worden zo veel mogelijk thuis te werken, kan het lastig zijn om uw personeelsdossiers op te bouwen. Stelt u zich eens voor dat u midden in een verbetertraject zit met een disfunctionerende werknemer. Het verbetertraject vereist dat u vaak contact hebt met de werknemer en zicht hebt op zijn of haar functioneren. Tevens kan dit vereisen dat u zicht heeft op hoe de werknemer communiceert met zijn collega’s en/of met klanten. Doordat de werknemer thuiswerkt, kunt u feitelijk niet het verbetertraject voorzetten.

Indien voorzetting of afronding van het verbetertraject redelijkerwijs niet mogelijk is, adviseren wij u om contact op te nemen met de werknemer en het verbetertraject tijdelijk stop te zetten. U dient de werknemer schriftelijk te informeren over de tijdelijke stopzetting van zijn verbetertraject en dat dit traject na normalisering van de coronacrisis zal worden voortgezet.  Dit betreft aldus een opschorting van het verbetertraject die u dient vast te leggen in het personeelsdossier van de werknemer.

Zodra de werknemer weer op de reguliere werkplek aanwezig kan zijn, dient het verbetertraject van de werknemer weer te worden voortgezet. U dient de voorzetting van het verbetertraject schriftelijk mede te delen aan de werknemer. Tevens dient u de werknemer te informeren over de resterende duur van het verbetertraject en de einddatum van het verbetertraject.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie omtrent het arbeidsrecht en de coronacrisis kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.