< terug naar overzicht

De term ‘doorstart’ is vaak in het nieuws te horen indien een grote onderneming is gefailleerd. Een recent voorbeeld daarvan is Imtech. Maar wat is een doorstart nu eigenlijk? 

Een doorstart is een overdracht van bedrijfsactiva en –activiteiten uit faillissement. Deze assets worden door de doorstarter van de curator gekocht. Meestal wordt ook de afspraak gemaakt dat een gedeelte van het personeelsbestand door de doorstarter wordt overgenomen.

In de praktijk is het van belang om een doorstart met grote spoed te regelen. Na faillietverklaring valt een bedrijf feitelijk snel uit elkaar. Klanten maken zich zorgen en gaan op zoek naar een andere leverancier, personeel gaat op zoek naar een andere baan en leveranciers eisen goederen terug. Om de desintegratie af te remmen zal de curator er doorgaans de voorkeur aan geven om een bedrijf nog een korte tijd ‘in de lucht’ te houden. Het gebeurt vaak dat leveranciers en dienstverleners die de curator nog nodig heeft allerlei garanties eisen, alvorens tot levering of nakoming over te gaan. Het is logisch dat dergelijke partijen ervoor waken om nog meer kleerscheuren op te lopen. Echter, de mogelijkheden van de curator om betalingsgaranties te geven zijn vaak beperkt, met als gevolg dat het doordraaien na faillissement maar kort kan duren. Tegelijkertijd treedt de curator in onderhandeling met in het bedrijf geïnteresseerde partijen. Met de partij die het beste bod uitbrengt zal de doorstartovereenkomst worden gesloten. De doorstarter is een andere (rechts)persoon dan de gefailleerde. De schulden blijven bij failliet achter. De verkoopopbrengst kan volgens de wettelijke rangorde verdeeld worden onder de schuldeisers.

Het is goed dat het instrument van de doorstart bestaat. Een positief effect is dat veel werkgelegenheid behouden kan blijven en de schade voor klanten beperkt blijft.  Economisch gezien is het goed dat ‘verdiencapaciteit’ niet verloren gaat. Er moet echter voor gewaakt worden dat een faillissement (en doorstart) niet wordt misbruikt om personeel en schuldeisers op een oneigenlijke manier te benadelen. Daarom is extra waakzaamheid geboden als een aan failliet gelieerde partij wenst door te starten.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.