< terug naar overzicht

Op 1 januari 2002 is de euro als betaalmiddel ingevoerd in een aantal landen van de Europese Unie. Met de invoering van de euro werd de wijze van betaling in de desbetreffende eurolanden niet gewijzigd. Dit had tot gevolg dat in de eurolanden met betrekking tot het betalingsverkeer grote verschillen bleven bestaan.

Met de invoering van de Richtlijn voor betaaldiensten op 1 november 2009 is een stap gezet in de richting van één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Het idee achter SEPA is dat met de invoering van een uniforme betaalmarkt het betalingsverkeer binnen de inmiddels toegenomen eurolanden kan worden vereenvoudigd. Onder gebruikmaking van een International Bank Account Number (IBAN) en een Bank Identificatie Code (BIC) is het mogelijk op eenvoudige wijze binnen de eurolanden betalingen te verrichten dan wel automatisch te incasseren.

De deadline voor de overgang op de uniforme betaalmarkt is vastgesteld op 1 februari 2014. Echter, deze deadline is niet haalbaar gebleken. De Europese Commissie constateerde in januari van dit jaar onder meer dat in november 2013 de invoering van de Europese automatische incasso nog maar voor 26% gevorderd was. Op 9 januari 2014 heeft de Europese Commissie het voorstel gedaan een overgangsperiode van zes maanden in te voeren. In deze periode mogen van SEPA afwijkende betalingen nog worden geaccepteerd. Het voorstel is inmiddels door het Europese Parlement geaccepteerd.

De banken in Nederland zullen gedurende de overgangsperiode ondersteuning blijven bieden aan klanten door het omzetten van oude rekeningnummers naar IBAN. Daarnaast kunnen ondernemingen, indien deze nog niet ‘SEPA-proof’ zijn, tot 1 augustus 2014 orde op zaken stellen.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 010-209 27 77.

Categories: berichten, nieuws