< terug naar overzicht

Op dinsdag 2 februari jl. heeft in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen. De meerderheid van de Eerste Kamer stemde voor het voorstel. Dit betekent dat de wet in werking zal treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Naar verwachting zal dit 1 mei 2016 zijn.

Met het in werking treden van de Wet DBA zal de VAR-verklaring verdwijnen. Het zijn de opdrachtgever en de ZZP-er die dan verantwoordelijk zijn voor de beoordeling de onderlinge relatie. In plaats van een VAR-verklaring, kan gebruik te worden gemaakt van een door de Belastingdienst opgestelde model overeenkomst. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomsten op zijn website gepubliceerd.  Ook kunnen belangenorganisaties en individuele opdrachtgevers en/of opdrachtnemers hun overeenkomst(en) voorleggen aan de Belastingdienst, teneinde deze te laten beoordelen.

Het is geen verplichting om gebruik te maken van een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, echter dit komt voor risico van hoofdzakelijk de opdrachtgever. Wordt niet of niet conform een juiste overeenkomst gewerkt, is het risico relatief groot dat de relatie als een arbeidsrelatie zal worden aangemerkt. In dat geval zal de opdrachtgever een naheffing ontvangen van de loonbelasting en sociale premies.

Met invoering van deze wet wordt beoogd schijnzelfstandigheid terug te dringen en de handhaving door de Belastingdienst te verbeteren.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.