< terug naar overzicht

Op 10 november jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de wettelijke rente te verlagen van 3% naar 2%. Met ingang van 1 januari 2015 geldt dit nieuwe rentepercentage.

Een schuldenaar – indien het een consument betreft – is op grond van artikel 6:119 BW de wettelijke rente verschuldigd over de geldsom die hij niet tijdig betaalt. De rente geldt als een vergoeding voor de schade die is veroorzaakt door de vertraging in het betalen van de geldsom. Het rentepercentage is een gefixeerd percentage en wordt door de overheid vastgesteld.

De wettelijke handelsrente, die een schuldenaar verschuldigd is indien sprake is van een handelsover­eenkomst, betreft een hoger percentage. De handelsrente blijft ongewijzigd en bedraagt thans 8,25%.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws