< terug naar overzicht

Op 25 april 2013 heeft VVD-kamerlid Ard van der Steur zijn initiatiefwetsvoorstel mediation ingediend. Het wetsvoorstel bestaat uit diverse onderdelen. Verschillende aspecten, zoals de mediationovereenkomst en de opleidingseisen, zullen daardoor een wettelijke basis krijgen. Mediation zal op basis van het initiatiefwetsvoorstel geen verplichting worden. De regel zal zijn dat partijen die zich tot de rechter wenden, zullen moeten uitleggen om welke redenen mediation niet werkt.

De kern van het initiatiefwetsvoorstel bestaat uit de Wet op de registermediator, waarmee de mediator een beschermd beroep zal worden met een openbare registratie. De opleidingseisen van de mediator zullen eveneens in deze wet worden opgenomen.

Daarnaast voorziet het initiatiefwetsvoorstel in een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, om een wettelijke basis te creëren voor de mediationovereenkomst. Ook zal de wijziging voorzien in de mogelijkheid voor partijen om op basis van de vaststellingsovereenkomst een executoriale titel te verkrijgen. Hiervoor is echter wel een marginale toets door de rechter noodzakelijk.

Ten slotte is de opname van mediation in het bestuursrecht, met inbegrip van het belastingrecht, onderdeel van het initiatiefwetsvoorstel.

Over mediation wordt verschillend gedacht. De een staat positief tegenover de mogelijkheid om geschillen via deze weg af te doen, nu een neutrale derde het onderhandelingsproces bewaakt. De ander heeft bedenkingen over mediation. Immers, ook een advocaat voert in de regel schikkingsonderhandelingen en zal de achterliggende belangen in een bepaalde zaak onderzoeken. De keuze voor mediation zal dan ook afhangen van het specifieke geschil.

Momenteel is nog niet bekend of, en zo ja wanneer, de wet in werking zal treden. De parlementaire behandeling zal dit moeten uitwijzen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws