Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Het ontslag van een statutair bestuurder: wat zijn de knelpunten?

maandag 29 oktober 2018

Een statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en heeft daardoor een bijzondere positie. Maar wat gebeurt er als deze bestuurder ontslagen dient te worden? In dit artikel wordt stilgestaan bij de wijze van ontslag en mogelijke knelpunten.

De wijze van ontslag van een statutair bestuurder

Bij een statutair bestuurder is zowel sprake van een vennootschapsrechtelijke relatie als een contractuele relatie of een arbeidsverhouding met de vennootschap. Bij het ontslag van een statutair bestuurder dient u hierin onderscheid te maken.

Een bestuurder kan op ieder gewenst moment geschorst en ontslagen worden door het bevoegde orgaan binnen de vennootschap (meestal Algemene vergadering van Aandeelhouders). De bestuurder moet in dit geval wel formeel benoemd zijn door het bevoegde orgaan, anders betreft het een ‘gewone’ werknemer. Deze AvA dient dan een vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit te nemen, waarbij de AvA bijeengeroepen wordt en onder andere de bestuurder gehoord dient te worden.

Voor een statutair bestuurder geldt geen preventieve ontslagtoets, zoals deze voor gewone werknemers geldt en instemming is niet vereist. De arbeidsrelatie met de bestuurder kan derhalve buiten rechte worden beëindigd. Inmiddels is het heersende leer dat het vennootschapsrechtelijk ontslag tevens een einde brengt aan de arbeidsrechtelijke band.

Voor de bestuurder met een arbeidsovereenkomst geldt wel dat een redelijke grond voor ontslag is vereist. U kunt hierbij denken aan een verschil van inzicht met de bestuurder, waarvoor geen oplossing gevonden kan worden. Verder moet het einde van de arbeidsovereenkomst minimaal een maand van tevoren worden aangezegd.

Statutair bestuurder vecht beslag aan

Als de bestuurder het niet eens is met het ontslag, kan hij dit om twee manieren aanvechten. Ten eerste kan hij van mening zijn dat het ontslagbesluit nietig of vernietigbaar is. Ten tweede kan hij stellen dat geen sprake was van een redelijke grond voor ontslag of dat er herplaatsingsmogelijkheden bestonden.

De werknemer kan hierbij echter geen herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Wel is het mogelijk dat de werkgever een transitievergoeding of billijke vergoeding dient te betalen. De statutair bestuurder heeft aanzienlijk minder ontslagbescherming.

Informatie

Heeft u nog vragen over het ontslag van een statutair bestuurder? Neem dan contact op met Lisa Kloot.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Lisa Kloot
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl