< terug naar overzicht

Een statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en heeft daardoor een bijzondere positie. Maar wat gebeurt er als deze bestuurder ontslagen dient te worden? In dit artikel wordt stilgestaan bij de wijze van ontslag en mogelijke knelpunten.

De wijze van ontslag van een statutair bestuurder

Bij een statutair bestuurder is zowel sprake van een vennootschapsrechtelijke relatie als een contractuele relatie of een arbeidsverhouding met de vennootschap. Bij het ontslag van een statutair bestuurder dient u hierin onderscheid te maken.

Een bestuurder kan op ieder gewenst moment geschorst en ontslagen worden door het bevoegde orgaan binnen de vennootschap (meestal Algemene vergadering van Aandeelhouders). De bestuurder moet in dit geval wel formeel benoemd zijn door het bevoegde orgaan, anders betreft het een ‘gewone’ werknemer. Deze AvA dient dan een vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit te nemen, waarbij de AvA bijeengeroepen wordt en onder andere de bestuurder gehoord dient te worden.

Voor een statutair bestuurder geldt geen preventieve ontslagtoets, zoals deze voor gewone werknemers geldt en instemming is niet vereist. De arbeidsrelatie met de bestuurder kan derhalve buiten rechte worden beëindigd. Inmiddels is het heersende leer dat het vennootschapsrechtelijk ontslag tevens een einde brengt aan de arbeidsrechtelijke band.

Voor de bestuurder met een arbeidsovereenkomst geldt wel dat een redelijke grond voor ontslag is vereist. U kunt hierbij denken aan een verschil van inzicht met de bestuurder, waarvoor geen oplossing gevonden kan worden. Verder moet het einde van de arbeidsovereenkomst minimaal een maand van tevoren worden aangezegd.

Statutair bestuurder vecht beslag aan

Als de bestuurder het niet eens is met het ontslag, kan hij dit om twee manieren aanvechten. Ten eerste kan hij van mening zijn dat het ontslagbesluit nietig of vernietigbaar is. Ten tweede kan hij stellen dat geen sprake was van een redelijke grond voor ontslag of dat er herplaatsingsmogelijkheden bestonden.

De werknemer kan hierbij echter geen herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Wel is het mogelijk dat de werkgever een transitievergoeding of billijke vergoeding dient te betalen. De statutair bestuurder heeft aanzienlijk minder ontslagbescherming.

Informatie

Heeft u nog vragen over het ontslag van een statutair bestuurder? Neem dan contact op met Lisa Kloot.

Categories: berichten, nieuwsTags: