< terug naar overzicht

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het handelsregister geldt vanaf 15 februari 2014 een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,00. Dit is geregeld in het Financieel besluit Handelsregister 2014 en de bijbehorende Regeling.

De inschrijfvergoeding is verschuldigd bij de eerste inschrijving van een onderneming of rechtspersoon in het handelsregister en bij een voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe onderneming of rechtspersoon wordt ingeschreven. Ondernemingen en rechtspersonen die vanaf 15 februari 2014 door het notariaat worden ingeschreven in het handelsregister zullen zelf de factuur ontvangen voor de inschrijfvergoeding. Nadere informatie vindt u op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Categories: berichten, nieuws