< terug naar overzicht

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee beoogd wordt het civiele proces eenvoudiger te maken. Het kabinet wil de rechterlijke macht voor de burger toegankelijker maken. Uitgangspunt daarbij wordt een basisprocedure die uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en vervolgens een uit­spraak op korte termijn bestaat. Daarnaast beginnen de gerechtelijke procedures digitaal.  

De kern van deze eenvoudigere procedure is een mondelinge behandeling in het begin van de procedure. Als gevolg daarvan heeft de rechter vroeg direct contact met partijen en kan de rechter partijen zelf om informatie vragen dan wel getuigen of deskundigen horen. Ook kan de rechter informeren naar de schikkingsbereidheid van partijen.

Als blijkt dat de zaak (te) ingewikkeld is, kan de procedure door de rechter worden aangevuld met een extra schriftelijke of mondelinge ronde. Beoogd wordt dat de rechter meer invloed op de gang van de procedure heeft en beter kan reageren op de behoeften van de partijen. De rechter kan als gevolg daarvan meer maatwerk leveren. Gestreefd wordt naar kortere doorlooptijden van de procedure en een meer overzichtelijke en voorspelbare rechtsgang. De uitspraak dient op korte termijn te volgen. In het merendeel van de gevallen volgt de uitspraak binnen zes weken na de mondelinge behandeling.

Burgers en bedrijven kunnen over enkele jaren inloggen bij de rechterlijke macht om op die manier een procedure te beginnen. Voor professionele partijen, zoals advocaten, deurwaar­ders en ondernemers, wordt digitaal procederen in de toekomst een verplichting. Burgers zonder bijstand door advocaten kunnen ook middels papieren stukken naar de rechter toe. Deze digitalisering wordt vanaf 2015 stapsgewijs doorgevoerd. Als gevolg van deze digitalisering krijgen rechtszoekenden op elk gewenst moment inzicht in hun procedure en kunnen zij elke stap in het proces volgen. Rechters en griffiers zouden minder tijd kwijt zijn aan het papieren dossier.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws