< terug naar overzicht

Op 1 juli 2012 is de nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Het kabinet wil hiermee onredelijk hoge buitengerechtelijke incassokosten aan banden leggen. Daarnaast biedt de regeling rechtszekerheid over de hoogte van die kosten en voorkomt daarmee conflicten daarover.

De nieuwe regeling is alleen van toepassing op geldvorderingen waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden. Geldvorderingen die zijn gebaseerd op een vergoeding van schade vallen niet onder de nieuwe regeling.

De vergoeding wordt onder de nieuwe regeling berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro.

De nieuwe regeling is voor consumenten van dwingend recht. Er mag alleen van de regeling worden afgeweken als het niet in het nadeel is van de consument. Als een schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er worden afgeweken van de regeling. Is er niet afgeweken, dan geldt ook bij niet-consumenten de nieuwe regeling.

Bij consumenten mogen de incassokosten pas worden berekend nadat de schuldeiser een aanmaning heeft gestuurd waarin het bedrag van de te berekenen incassokosten wordt vermeld. De schuldenaar heeft alsdan nog 14 dagen de tijd om de schuld te betalen zonder dat de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

Het aanmaningsvereiste geldt niet voor vorderingen op niet-consumenten.

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat veel ondernemingen de in hun algemene voorwaarden neergelegde regels niet langer mogen toepassen. In veel gevallen kan het van belang zijn dat de algemene voorwaarden in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regeling.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws