Huurrecht Bedrijfsruimte2022-07-28T13:52:18+00:00

Onderneming en vastgoed

Home » Specialismen » Onderneming en vastgoed » Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht bedrijfsruimte

In het vastgoed bestaan er drie soorten huur: huur van een woning, middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). Voor ieder type huur gelden andere wettelijke regels. De huurrecht advocaten van LVH Advocaten staan zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte bij.

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Voor de meeste winkels, horeca en ambachtsbedrijven wordt een huurovereenkomst gesloten voor middenstandsbedrijfsruimte. De regels die hiervoor gelden, gaan uit van een ruime mate van bescherming van de huurder. Voor de ondernemer is het namelijk belangrijk om een onderneming op te kunnen bouwen en inkomen en goodwill te genereren. De bescherming komt met name tot uitdrukking in de vaste huurtermijnen, de beperkte opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder, het systeem van huurprijsaanpassing en het recht tot indeplaatsstelling.

Wilt u weten of sprake is van middenstandsbedrijfsruimte? Lees dan hier het artikel Middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte: wat is het verschil en hoe bepaal je van welke sprake is?

Huurtermijnen voor middenstandsbedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor middenstandbedrijfsruimte wordt in beginsel aangegaan voor de duur van 5 + 5 jaar. Na de eerste termijn van vijf jaar kunnen huurder en verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Doen zij dit niet, loopt de huurovereenkomst voor vijf jaar door. In de huurovereenkomst wordt de opzeggingsmogelijkheid voor de verhuurder vaak beperkt. Dit geeft een huurder zekerheid. Daarnaast moet de verhuurder zich aan wettelijke regels houden wanneer hij de huurovereenkomst voor een middenstandbedrijfsruimte wil beëindigen. Wilt u meer weten over de beëindigingsmogelijkheden van een huurovereenkomst van middenstandbedrijfsruimte? Klik dan op “Hoe werkt de opzegging van een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte?

Huurprijswijziging bij middenstandsbedrijfsruimte

Huurder en verhuurder mogen bij middenstandsbedrijfsruimte zelf de hoogte van de aanvangshuurprijs bepalen. Na de overeengekomen bepaalde tijd kunnen de huurder en verhuurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Indien huurder en verhuurder het onderling niet eens worden over een nieuwe huurprijs, kunnen zij een huurverhoging of huurverlaging door de rechter laten vaststellen. Hiervoor moet eerst het advies van één of meer deskundige(n) worden gevraagd. Zij bekijken of de huurprijs overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving. Een procedure kan niet worden gestart zonder dit deskundigenoordeel. Ook kan niet op ieder gewenst moment een procedure worden gestart. Het is daarom nuttig om daarvoor een advocaat huurrecht van LVH Advocaten in te schakelen.

Indeplaatsstelling bij huur

Een huurder van een middenstandsbedrijfsruimte heeft het recht van indeplaatsstelling. Dit houdt in dat wanneer een ondernemer zijn bedrijf verkoopt, de nieuwe eigenaar ook de huurovereenkomst kan overnemen. De nieuwe eigenaar van de zaak neemt dan de plaats in van de huurder in de huurovereenkomst. Voor een (nieuwe) huurder is dit belangrijk, omdat hij dan de onderneming kan voortzetten in hetzelfde pand met dezelfde klantenstroom. Indien de verhuurder zijn medewerking niet verleend, kan de huurder de rechter om toestemming vragen. Anderzijds kan een verhuurder goede redenen hebben om een indeplaatsstelling te weigeren, bijvoorbeeld omdat onzeker is of de nieuwe eigenaar de huur (tijdig) kan betalen. Voor het behandelen van geschillen over indeplaatsstelling is het daarom belangrijk advies in te winnen van een advocaat huurrecht. Wilt u meer weten over indeplaatsstelling? Klik dan op: “Hoe draag ik een huurovereenkomst over door middel van het recht van indeplaatsstelling?

Huurovereenkomst overige bedrijfsruimte (kantoorruimte)

Huurovereenkomsten voor overige bedrijfsruimte zien in beginsel op huurovereenkomsten voor kantoorruimte, maar eigenlijk valt daar alle bedrijfsruimte onder die niet is aan te merken als middenstandsbedrijfsruimte (zie hiervoor). Deze huurovereenkomsten worden gekenmerkt door een grote mate van contractsvrijheid tussen partijen. Huurder en verhuurder mogen zelf overeenkomen hoelang de huurovereenkomst duurt en op welke wijze de huur kan worden opgezegd. Beëindiging van een dergelijke huurovereenkomst leidt in beginsel niet tot enige vergoeding. Wel heeft een huurder recht op ontruimingsbescherming. Indien de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd en de huurder bijvoorbeeld nog geen vervangende bedrijfsruimte heeft gevonden, kan de huurder de rechter om verlenging van de ontruimingstermijn vragen. Dit kan maximaal driemaal een jaar. Het is ook van belang om een verzoekschrift tijdig in te dienen bij de rechter. Daarvoor is altijd een advocaat huurrecht nodig. Meer informatie over ontruimingsbescherming leest u in: “Hoe werkt ontruimingsbescherming voor een huurder bij de huur van kantoorruimte (en overige bedrijfsruimte)?

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

De huurrecht advocaten van LVH Advocaten staan regelmatig huurder en verhuurders van bedrijfsruimte bij. Zij adviseren over (het aangaan van) huurovereenkomsten en de beëindiging daarvan. Ook staan zij huurders en verhuurders van bedrijfsruimte bij in huurgeschillen. Als dat nodig is, voeren wij procedures bij de rechter.

Meer over Onderneming en Vastgoed:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Yvonne Jansen

+31 (0)10 209 27 75
jansen@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over onderneming & vastgoed

Wanneer zijn de kosten van meerwerk voor rekening van de opdrachtgever bij aanneming van werk?

juli 19, 2022|

In een aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever wordt meestal een aanneemsom overeengekomen. Vaak gebeurt het dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering allerlei wijzigingen of aanvullingen wenst op het werk. Dit is dan meerwerk. Maar komen de kosten van dit meerwerk voor rekening van de aannemer of van de opdrachtgever?

Advies Procureur-Generaal: huurders van bedrijfsruimten kunnen aanspraak maken op huurkorting wegens de coronapandemie

oktober 25, 2021|

In een zaak over de vraag of een huurder van bedrijfsruimte vanwege de coronapandemie aanspraak kan maken op huurkorting heeft de kantonrechter te Roermond op 31 maart prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De beantwoording van deze vragen is voor de rechtspraktijk van belang, omdat de antwoorden van de Hoge Raad ook andere huurders en verhuurders van bedrijfsruimte houvast zullen geven bij het oplossen van concrete gevallen.

Tijdelijke huurovereenkomst bedrijfsruimte: wat is mogelijk?

augustus 9, 2021|

In het vastgoed bestaan er twee soorten huurcontracten voor bedrijfsruimten: huur van middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) of de huur voor overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten voor de verschillende soorten bedrijfsruimten.

Ga naar de bovenkant