< terug naar overzicht

Inmiddels is door de Eerste Kamer de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet zal met ingang van 1 januari 2015 in werking treden en brengt een aantal ingrijpende wijzigingen met zich. Deze wet heeft onder meer directe gevolgen voor berekening van de hoogte van de kinderalimentatie.

Momenteel geniet een onderhoudsplichtige ouder bij betaling van kinderalimentatie per­soons­gebonden aftrek. In de alimentatiepraktijk wordt dit fiscale voordeel opgeteld bij de kinderalimentatie. Hierdoor ontvangt de onderhoudsgerechtigde ouder een hogere kinder­bij­drage, terwijl de onderhoudsplichtige ouder aftrek geniet en dus niet meer betaalt dan zijn of haar draag­­kracht toelaat. Met ingang van 1 januari 2015 wordt deze persoonsgebonden aftrek echter afgeschaft met als gevolg dat de kinderalimentatie lager zal worden vastgesteld. Bovendien wordt ook nog eens de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Hoewel de alleenstaande ouder onder de nieuwe wet wel extra kindgebonden budget zal ontvangen, wordt dit kindgebonden budget in het huidige alimentatiestelsel in mindering ge­bracht op de behoefte van de kinderen. Hierdoor valt de kinderalimentatie lager uit. Voor de onderhoudsgerechtigde (alleenstaande) ouder hebben voormelde wijzigingen dan ook grote financiële gevolgen.

Tenslotte wordt het aantal kindregelingen in het nieuwe stelsel van 11 teruggebracht naar 4. Het kindgebonden budget, de kinderbijslag, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Deze regelingen blijven de ouder derhalve financieel ondersteunen.

Het doel van deze wet is om de regelingen eenvoudiger te maken en om werken te stimu­leren, nu dat loont. De vraag is echter of de kinderen uiteindelijk niet de dupe worden van deze wijzigingen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws