Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws, Nieuwsbrieven

Procederen bij de Hoge Raad

vrijdag 18 september 2015

Procederen bij de Hoge Raad is alleen voorbehouden aan advocaten die tot de cassatiebalie zijn toegelaten. In het verleden waren dit alleen advocaten die tot de Haagse balie behoorden. Inmiddels is dit gewijzigd en wordt iedere advocaat, die daartoe een speciaal ingericht examen met succes heeft afgelegd, tot de cassatiebalie toegelaten. Zo’n advocaat (een cassatieadvocaat) kan bij de Hoge Raad op treden.

De procedure bij de Hoge Raad (volledig de Hoge Raad der Nederlanden) en die cassatieprocedure wordt genoemd, is een andere procedure als bij de rechtbank en het gerechtshof.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof beoordelen een zaak volledig. De procedure bij de Hoge Raad is veel beperkter van aard en is daardoor geen volledige derde instantie. Het hoger beroep bij het Hof geeft als het ware nog een ‘nieuwe  ronde’, maar dat is niet het geval bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad gaat het nog uitsluitend om de vraag (i) voor zover het rechtsoordelen betreft de lagere rechter (het Hof) het recht juist heeft toegepast en (ii) voor zover het feitelijke oordelen betreft deze niet onbegrijpelijk zijn.

Dit moet worden gelezen in het licht van de taken van de Hoge Raad, namelijk (i) het bewaken van de rechtseenheid (in Rotterdam wordt hetzelfde recht gesproken als in Zwolle), (ii) het bevorderen van de ontwikkeling van het recht en (iii) de rechtsbescherming (optreden tegen rechters die hun werk niet goed doen).

De laatste jaren, en dat is in ieder geval sinds 2010, heeft de Hoge Raad zich in toenemende mate, teneinde het toenemend aantal zaken die bij haar worden ingediend in te dammen, meer terughoudend opgesteld bij het in behandeling nemen van zaken; zij is mede door het op 1 juli 2012 ingediende wetsartikel 80a van de Wet op Rechterlijke Organisatie hiertoe in staat gesteld. Dit artikel houdt kort gezegd in dat de Hoge Raad een eiser in cassatie niet-ontvankelijk kan verklaren als zij vindt dat de klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen.

Het gevolg is kenbaar. De Hoge Raad is strenger geworden. De drempel om een zaak aan de Hoge Raad voor te leggen, is aanzienlijk verhoogd. Daarmee is de procedure nog belangrijker geworden.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 - 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl