< terug naar overzicht

Procederen bij de Hoge Raad is alleen voorbehouden aan advocaten die tot de cassatiebalie zijn toegelaten. In het verleden waren dit alleen advocaten die tot de Haagse balie behoorden. Inmiddels is dit gewijzigd en wordt iedere advocaat, die daartoe een speciaal ingericht examen met succes heeft afgelegd, tot de cassatiebalie toegelaten. Zo’n advocaat (een cassatieadvocaat) kan bij de Hoge Raad op treden.

De procedure bij de Hoge Raad (volledig de Hoge Raad der Nederlanden) en die cassatieprocedure wordt genoemd, is een andere procedure als bij de rechtbank en het gerechtshof.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof beoordelen een zaak volledig. De procedure bij de Hoge Raad is veel beperkter van aard en is daardoor geen volledige derde instantie. Het hoger beroep bij het Hof geeft als het ware nog een ‘nieuwe  ronde’, maar dat is niet het geval bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad gaat het nog uitsluitend om de vraag (i) voor zover het rechtsoordelen betreft de lagere rechter (het Hof) het recht juist heeft toegepast en (ii) voor zover het feitelijke oordelen betreft deze niet onbegrijpelijk zijn.

Dit moet worden gelezen in het licht van de taken van de Hoge Raad, namelijk (i) het bewaken van de rechtseenheid (in Rotterdam wordt hetzelfde recht gesproken als in Zwolle), (ii) het bevorderen van de ontwikkeling van het recht en (iii) de rechtsbescherming (optreden tegen rechters die hun werk niet goed doen).

De laatste jaren, en dat is in ieder geval sinds 2010, heeft de Hoge Raad zich in toenemende mate, teneinde het toenemend aantal zaken die bij haar worden ingediend in te dammen, meer terughoudend opgesteld bij het in behandeling nemen van zaken; zij is mede door het op 1 juli 2012 ingediende wetsartikel 80a van de Wet op Rechterlijke Organisatie hiertoe in staat gesteld. Dit artikel houdt kort gezegd in dat de Hoge Raad een eiser in cassatie niet-ontvankelijk kan verklaren als zij vindt dat de klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen.

Het gevolg is kenbaar. De Hoge Raad is strenger geworden. De drempel om een zaak aan de Hoge Raad voor te leggen, is aanzienlijk verhoogd. Daarmee is de procedure nog belangrijker geworden.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws