< terug naar overzicht

Op dit moment heerst er veel onzekerheid over de vaststelling van de kinderalimentatie. Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd, waardoor alleenstaande ouders – afhankelijk van hun inkomen en vermogen – aanspraak kunnen maken op kindgebonden budget en de alleenstaandeouderkop.

De werkgroep Alimentatienormen adviseert om zowel het kindgebonden budget als de alleenstaandeouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Bij de lagere inkomens kan dit tot gevolg hebben dat de onderhoudsplichtige ouder geen kinderbijdrage meer behoeft te betalen, omdat daaraan geen behoefte meer is. De overheid voorziet dan als het ware in de behoefte van het kind, terwijl de alleenstaande ouder geen enkel financieel voordeel geniet van de alleenstaandeouderkop. Dit wordt door velen als onrechtvaardig ervaren.

Inmiddels heeft het gerechtshof te ‘s- Gravenhage prejudiciële vragen hierover gesteld aan de Hoge Raad. Tot die tijd wordt geadviseerd de aanbeveling van de werkgroep te volgen en om eventueel aanhouding van de zaak te vragen. 

Partneralimentatie

Een verkorting van de duur van de partneralimentatie is al vele jaren onderwerp van discussie. De wettelijke duur van partneralimentatie bedraagt thans nog 12 jaar, met uitzondering van huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen geboren zijn. De wet biedt wel de mogelijkheid om een kortere termijn te vragen, doch dit moet goed worden onderbouwd.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ ter advies bij de Raad van State. Het wetsvoorstel ziet op beperking van de duur en hoogte van de partneralimentatie. Hoofdregel van het wetsvoorstel is dat de maximale duur wordt teruggebracht naar 5 jaar. Hierop  is een uitzondering mogelijk als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de onderhoudsgerechtigde gedurende het huwelijk voornamelijk verzorgingstaken op zich heeft genomen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar door de Tweede Kamer zal worden behandeld. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws