< terug naar overzicht

Luchtvaartmaatschappijen worden dagelijks onderworpen aan diverse omstandigheden die kunnen leiden tot een vertraging of annulering van de geplande vlucht. Een dergelijke verstoring leidt echter niet altijd tot de verplichting om compensatie te voldoen aan passagiers. In het geval van buitengewone omstandigheden die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, is geen compensatie verschuldigd.

LVH Advocaten staat regelmatig luchtvaartmaatschappijen bij in de behandeling van vorderingen van passagiers op grond van de EU-Verordening 261/2004. Deze verordening geeft onder meer regels inzake compensatie aan luchtreizigers (hierna: passagiers) bij instapweigering, annulering en langdurige vertraging (3 uur of meer) van vluchten.

Het Hof van Justitie van de EU behandelt regelmatig zaken waarin Verordening 261/2004 centraal staat. In dit artikel staan we stil bij een bijzondere situatie die door het Hof is besproken. Wat nu als er langdurige vertraging van een vlucht is ontstaan door twee of meer omstandigheden die niet allemaal het label buitengewoon hebben. Is er dan recht op compensatie voor passagiers op grond van de Verordening?

Pešková-arrest

In dit arrest zouden passagiers vervoerd worden van Bulgarije naar Tsjechië. De voorafgaande vlucht kreeg echter te maken met twee problemen. Allereerst was sprake van een technisch probleem met een terugslagventiel. Om dit probleem te herstellen was 1 uur en 45 minuten nodig. Daarna is het toestel vertrokken. Het toestel kwam echter tijdens de landing in aanvaring met een vogel. Naar aanleiding daarvan moest het de technische staat van het toestel gecontroleerd worden. Na controle is de vlucht van passagiers alsnog uitgevoerd. De totale vertraging in de aankomst op de eindbestemming bedroeg 5 uur en 20 minuten. Er was dus sprake van een vertraging van meer dan 3 uur, maar was er ook recht op compensatie?

Twee of meer oorzaken van vluchtvertraging

In beginsel kan er bij meer dan 3 uur vertraging volgens het HvJ EU op grond van artikel 7 van de Verordening aanspraak op compensatie ontstaan, tenzij sprake is van een buitengewone omstandigheid. In dit geval was echter het eerste deel van de vertraging geen buitengewone omstandigheid. Het oplossen van een technisch mankement is in beginsel inherent aan de normale uitoefening van de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij. De aanvaring met de vogel (birdstrike) is daarentegen een van buitenaf komende oorzaak waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed kan uitoefenen. De birdstrike is dan ook wel een buitengewone omstandigheid zoals bedoeld in onder meer overweging 14 van de preambule van de Verordening.

Het Hof heeft in dit arrest geoordeeld dat bij twee of meer oorzaken de vertraging die veroorzaakt is door een buitengewone omstandigheid, moet worden afgetrokken van de totale duur van de aankomstvertraging. Op die wijze kan beoordeeld worden of dat deel van de vertraging 3 uur of meer bedraagt en dus of er wel of geen aanspraak op compensatie kan worden gemaakt.

Buitengewone omstandigheid mag niet worden meegeteld

Kortom, de vertraging van de vlucht wordt in feite opgesplitst in dat deel van de vertraging dat veroorzaakt is door een buitengewone omstandigheid en het deel van de vertraging dat niet door een buitengewone omstandigheid is veroorzaakt. Voor luchtvaartmaatschappijen is dit een belangrijk arrest. Het is in de praktijk niet ongebruikelijk dat een vlucht te maken krijgt met meerdere factoren die tot een vertraging of annulering kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van technische mankementen en slotberichten van het luchtverkeersbeheer of de late binnenkomst van de voorafgaande vlucht en slechte weersomstandigheden. Het Pešková-arrest heeft duidelijk gemaakt dat verschillende vertraging veroorzakende gebeurtenissen apart bekeken moeten worden. Enkel indien er een vertraging van 3 uur of meer door een niet buitengewone omstandigheid is veroorzaakt, kan een beroep op de Verordening worden gedaan.

Advocaat luchtvaart nodig?

Onze luchtvaart gespecialiseerde advocaten staan u graag bij in al uw juridische zaken, waaronder eventuele claims die gebaseerd zijn op EU-Verordening 261/2004.