Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Regels voor cameratoezicht op de werkplek

maandag 17 september 2018

Wellicht herkent u de situatie: U bent een werkgever en u wilt de veiligheid van uw organisatie waarborgen door middel van cameratoezicht, maar u vraagt zich af of dit wel mag en of dit een inbreuk vormt op de privacy van uw medewerkers? In dit artikel wordt besproken wat u kunt doen om rechtsgeldig toezicht te houden op de werkplek door middel van camera’s.

Privacy vs. belang werkgever

Het uitgangspunt bij cameratoezicht op de werkplek is dat u rekening moet houden met de privacy van medewerkers en/of klanten zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betreft dan ook vaak een afweging van het belang van de werkgever tegenover de medewerkers en/of klanten.

Om te bepalen of het cameratoezicht toegestaan is, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen heimelijk cameratoezicht en kenbaar cameratoezicht. Cameratoezicht is toegelaten indien de werkgever aan de vereisten voldoet van het soort toezicht dat wordt gehouden.

Heimelijk cameratoezicht op de werkplek

Stelt u zich eens voor. Sinds enkele weken verdwijnt geld uit de kassalades op de werkvloer. U wenst te achterhalen of medewerkers geld stelen. U kunt met dit vermoeden van diefstal cameratoezicht houden indien u hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft (legitiem doel) en u een passend (noodzakelijk) middel gebruikt. Dit houdt in dit geval in dat de camera’s slechts tijdelijk mogen worden opgehangen bij de kassa’s en u als werkgever niet op een andere manier kan achterhalen hoe het geld uit de kassalade verdwijnt. Heeft u het probleem opgelost, dan moeten de camera’s verwijderd worden.

Kenbaar cameratoezicht op de werkplek

Indien u structureel cameratoezicht wenst op de werkvloer dient u dit bekend te maken, bijvoorbeeld in uw privacyverklaring en uw personeelshandboek. Ook in dit geval heeft u een rechtvaardiging nodig, zoals de veiligheid of het voorkomen van diefstal en moet het gaan om een passend middel. Heeft u een ondernemingsraad (OR)? Dan dient u toestemming te verkrijgen voor het cameratoezicht.

Overige aandachtspunten bij cameratoezicht op de werkplek

Verder van belang is dat u gezien de privacy van medewerkers en/of klanten geen camera’s mag plaatsen in een toilet of een kleedkamer. Een inbreuk op de privacy moet namelijk zo klein mogelijk zijn. Ook mag u in dat kader geen geluidsopnamen maken.

Camerabeelden mogen slechts gedurende 4 weken worden bewaard, tenzij op de beelden een strafbaar feit is vastgelegd en u dit wellicht in een procedure nodig heeft als bewijs.

Tot slot is noemenswaardig dat indien u niet heeft voldaan aan de vereisten van het cameratoezicht, u de camerabeelden naar alle waarschijnlijkheid wel kunt gebruiken in een civielrechtelijke procedure. Wel kan dit mogelijk leiden tot een schadevergoeding voor de benadeelde gezien de inbreuk die het cameratoezicht heeft op de privacy.

Weet u wat de regels zijn voor camera’s op de werkvloer?

Heeft u cameratoezicht binnen uw bedrijf, maar weet u niet of u voldoet aan alle regels? Neem dan contact op met Lisa Kloot zodat getoetst kan worden of uw cameratoezicht toegestaan is.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Lisa Kloot
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl