< terug naar overzicht

Wellicht herkent u de situatie: U bent een werkgever en u wilt de veiligheid van uw organisatie waarborgen door middel van cameratoezicht, maar u vraagt zich af of dit wel mag en of dit een inbreuk vormt op de privacy van uw medewerkers? In dit artikel wordt besproken wat u kunt doen om rechtsgeldig toezicht te houden op de werkplek door middel van camera’s.

Privacy vs. belang werkgever

Het uitgangspunt bij cameratoezicht op de werkplek is dat u rekening moet houden met de privacy van medewerkers en/of klanten zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betreft dan ook vaak een afweging van het belang van de werkgever tegenover de medewerkers en/of klanten.

Om te bepalen of het cameratoezicht toegestaan is, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen heimelijk cameratoezicht en kenbaar cameratoezicht. Cameratoezicht is toegelaten indien de werkgever aan de vereisten voldoet van het soort toezicht dat wordt gehouden.

Heimelijk cameratoezicht op de werkplek

Stelt u zich eens voor. Sinds enkele weken verdwijnt geld uit de kassalades op de werkvloer. U wenst te achterhalen of medewerkers geld stelen. U kunt met dit vermoeden van diefstal cameratoezicht houden indien u hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft (legitiem doel) en u een passend (noodzakelijk) middel gebruikt. Dit houdt in dit geval in dat de camera’s slechts tijdelijk mogen worden opgehangen bij de kassa’s en u als werkgever niet op een andere manier kan achterhalen hoe het geld uit de kassalade verdwijnt. Heeft u het probleem opgelost, dan moeten de camera’s verwijderd worden.

Kenbaar cameratoezicht op de werkplek

Indien u structureel cameratoezicht wenst op de werkvloer dient u dit bekend te maken, bijvoorbeeld in uw privacyverklaring en uw personeelshandboek. Ook in dit geval heeft u een rechtvaardiging nodig, zoals de veiligheid of het voorkomen van diefstal en moet het gaan om een passend middel. Heeft u een ondernemingsraad (OR)? Dan dient u toestemming te verkrijgen voor het cameratoezicht.

Overige aandachtspunten bij cameratoezicht op de werkplek

Verder van belang is dat u gezien de privacy van medewerkers en/of klanten geen camera’s mag plaatsen in een toilet of een kleedkamer. Een inbreuk op de privacy moet namelijk zo klein mogelijk zijn. Ook mag u in dat kader geen geluidsopnamen maken.

Camerabeelden mogen slechts gedurende 4 weken worden bewaard, tenzij op de beelden een strafbaar feit is vastgelegd en u dit wellicht in een procedure nodig heeft als bewijs.

Tot slot is noemenswaardig dat indien u niet heeft voldaan aan de vereisten van het cameratoezicht, u de camerabeelden naar alle waarschijnlijkheid wel kunt gebruiken in een civielrechtelijke procedure. Wel kan dit mogelijk leiden tot een schadevergoeding voor de benadeelde gezien de inbreuk die het cameratoezicht heeft op de privacy.

Weet u wat de regels zijn voor camera’s op de werkvloer?

Heeft u cameratoezicht binnen uw bedrijf, maar weet u niet of u voldoet aan alle regels? Neem dan contact op met Lisa Kloot zodat getoetst kan worden of uw cameratoezicht toegestaan is.

Categories: berichten, nieuwsTags: