< terug naar overzicht

Op donderdag 14 april organiseert Leeman Verheijden Huntjens een seminar “Actualiteiten Arbeidsrecht”.

“Baas bijt in stof bij ontslag personeel”

Aldus luidt een kop in de Financiële Telegraaf van 2 maart 2016.

De rechter moet de WWZ  in de praktijk toepassen en dat heeft voorlopig geleid tot een verdubbeling van het aantal afwijzingen van ontslagaanvragen.

Aan de hand van de jurisprudentie over de eerste negen maanden na invoering van de WWZ praten wij u bij tijdens een lezing op donderdag 14 april a.s.

Aan de orde komen o.a.:

  • Hoe past de rechter de ontslaggronden toe ?

  • Wordt de billijke vergoeding -zoals bedoeld- enkel in uitzonderingsgevallen toegekend en hoe wordt de hoogte daarvan bepaald ?

  • Welke eisen worden aan dossieropbouw gesteld ?

  • Hoe kijkt de rechter naar het -verruimde- begrip “opvolgend werkgeverschap” ?

  • Hoe dient “zwaarwegend belang” te worden omschreven in een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd ?

Het programma:
 
 
Ontvangst : 16:30 – 17:00 uur
Lezing : 17:00 – 18:00 uur
Vragen & Borrel met hapjes : 18:00 – 19:00 uur

Locatie: Wereldmuseum, Willemskade 22 te Rotterdam

Categories: berichten, nieuws