Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Tegenstrijdig belang bij een stichting

maandag 2 mei 2016

Mag een bestuurder van een stichting een opdracht geven aan een BV waarvan hij óók be­stuur­der is?

Hierbij speelt het thema van het tegenstrijdig belang.

Bij de stichting ontbreekt daarover een wet­te­lij­ke re­ge­ling. Voor de stichting wordt nu aan­ge­slo­ten bij de “tegenstrijdig belang regeling” die voor de NV en BV geldt. Die regeling houdt in dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de ven­noot­schap en haar on­der­neming.

Deze regeling bij de NV en BV betreft dus het besluitvormingsproces; het ziet niet op de ver­­­tegenwoordiging van de vennootschap. Een tegenstrijdig belang staat dus niet in de weg aan de ver­te­gen­woordigingsbevoegdheid van de betrokken bestuurder.

Naar verwachting wordt in 2016 de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht (wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). De regeling over be­sluit­­vor­ming zal dan gaan gelden voor alle rechtspersonen, ook dus voor de stichting. Voor het te­gen­strijdig belang wordt aansluiting gezocht bij de regels die nu al gelden voor de NV en BV.

Pas dus op bij  een tegenstrijdig belang. Niet deelnemen aan be­raad­slaging en be­sluit­­vorming is het advies. Een tegenstrijdig belang tast echter niet de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de bestuurder aan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Justin de Vries.

Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl