< terug naar overzicht

Mag een bestuurder van een stichting een opdracht geven aan een BV waarvan hij óók be­stuur­der is?

Hierbij speelt het thema van het tegenstrijdig belang.

Bij de stichting ontbreekt daarover een wet­te­lij­ke re­ge­ling. Voor de stichting wordt nu aan­ge­slo­ten bij de “tegenstrijdig belang regeling” die voor de NV en BV geldt. Die regeling houdt in dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de ven­noot­schap en haar on­der­neming.

Deze regeling bij de NV en BV betreft dus het besluitvormingsproces; het ziet niet op de ver­­­tegenwoordiging van de vennootschap. Een tegenstrijdig belang staat dus niet in de weg aan de ver­te­gen­woordigingsbevoegdheid van de betrokken bestuurder.

Naar verwachting wordt in 2016 de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht (wijzigingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). De regeling over be­sluit­­vor­ming zal dan gaan gelden voor alle rechtspersonen, ook dus voor de stichting. Voor het te­gen­strijdig belang wordt aansluiting gezocht bij de regels die nu al gelden voor de NV en BV.

Pas dus op bij  een tegenstrijdig belang. Niet deelnemen aan be­raad­slaging en be­sluit­­vorming is het advies. Een tegenstrijdig belang tast echter niet de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de bestuurder aan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Justin de Vries.