Uitstel van belastingbetaling tijdens corona

Tijdens de coronacrisis werden in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voorwaarden opgenomen waaronder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moest de ondernemer aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat geen dividend uitgekeerd mag worden ten tijde van het uitstel. Daarnaast mogen geen bonussen uitgekeerd worden.

Vanaf 1 april 2022 moet weer worden voldaan aan alle nieuwe betalingsverplichtingen

Per 1 oktober 2021 is het bijzonder uitstel van betaling vervallen. Als gevolg hiervan dienen belastingplichtigen die bijzonder uitstel van betaling hadden door de coronacrisis weer voldoen aan alle nieuwe en lopende fiscale betalingsverplichtingen. Er is sprake van een nieuwe betalingsverplichting als op of na 1 april 2022 aangifte wordt gedaan. Zo valt bijvoorbeeld de  btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2022 hieronder, omdat deze aangifte voor dit kwartaal gedaan moet worden na 1 april. Dit geldt ook voor de aangifte loonheffingen over de maand maart.

Betalingsregeling voor belastingschuld per 1 oktober

Vanaf oktober 2022 moet de belastingschuld die als gevolg van de regeling bijzonder uitstel is uitgesteld, afgelost worden. Hiervoor is een betalingsregeling opgesteld. Ondernemers betalen de schuld af in 60 maandelijkse gelijke termijnen. Na deze 60 maanden (op 1 oktober 2027) moet de belastingschuld volledig afgelost zijn. Een vraag die hierbij opkomt is of tijdens deze betalingsregeling nog voorwaarden gelden waaraan de ondernemer zich moet houden, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat geen dividend uitgekeerd mag worden.

Mag dividend worden uitgekeerd tijdens de betalingsregeling?

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis staat dat geen bonussen en dividend mag worden uitgekeerd tot het moment waarop het uitstel van betaling wordt ingetrokken. De vraag is dus wanneer gesproken kan worden van intrekken van het uitstel. Op 1 oktober 2021 is het uitstel ingetrokken en op 1 oktober 2022 begint het aflossen van de schuld.

Dit in acht nemend, zou dividend weer uitgekeerd mogen worden. Het lijkt echter dat de Staatssecretaris hier anders over denkt. In de nieuwste versie van het besluit is namelijk opgenomen dat de eerder genoemde voorwaarden onverkort gelden tijdens de betalingsregeling* en dat toch geen bonussen een/of dividend mag worden uitgekeerd.

Als niet aan de voorwaarden voldaan is kan de betalingsregeling worden beëindigd

Als de ondernemer toch dividend of bonussen uitkeert of niet voldoet aan de andere voorwaarden, kan de Ontvanger stellen dat niet aan de voorwaarden voldaan is. De betalingsregeling kan dan beëindigd worden. Uit de kamerbrief monitoring fiscale maatregelen in verband met covid-19 volgt dat als niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voldaan is, contact opgenomen wordt met de ondernemer om te kijken of er mogelijkheden zijn om toch aan de betalingsregeling te kunnen voldoen. De ondernemer hoeft dus niet bang te zijn dat zonder overleg ineens de gehele belastingschuld terugbetaald dient te worden.

Advies nodig van een fiscaal-advocaat in Rotterdam?

Heeft u vragen over de gevolgen van de betalingsregeling? Neem dan contact op met onze fiscaal-advocaat David Harreman.

* Besluit noodmaatregelen coronacrisis, Besluit van de Staatssecretaris van 26 januari 2022, nr 2022-20850, Stcrt. 2022-1588, par 3.1