Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Verlenging van de loondoorbetalingsplicht door het UWV: hoe voorkomt u dit?

vrijdag 19 oktober 2018

Voor zieke werknemers geldt op grond van artikel 7:629 BW een loondoorbetalingsplicht gedurende 104 weken. Is de werknemer na deze periode nog steeds niet hersteld en kan de werknemer de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm verrichten? Dan kan bij het UWV toestemming worden gevraagd (ontslagaanvraag) om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Poortwachtertoets

Bij deze aanvraag toetst het UWV of u als werkgever voldaan heeft aan uw re-integratieverplichtingen. Deze toets staat bekend als de Poortwachtertoets. Heeft u zich niet of onvoldoende ingespannen, dan kan het UWV de loondoorbetalingsplicht verlengen met 52 weken (loonsanctie). Het opzegverbod wordt daarmee verlengd met een jaar en re-integratieverplichtingen herleven met uitzondering van het tweede spoor.

Voorgaande brengt hoge kosten met zich mee voor werkgevers, hetgeen uiteraard voorkomen dient te worden. Hierna wordt dan ook nader ingegaan op het voorkomen van de loonsanctie UWV.

Voorkomen loonsanctie UWV

Een langdurig zieke werknemer moet re-integreren en als werkgever moet u zich hiervoor voldoende inspannen.  Doet u dit niet? Dan legt het UWV een loonsanctie op. Deze inspanning houdt in dat de werkgever zo spoedig mogelijk maatregelen moet nemen en voorschriften moet verstrekken aan de zieke werknemer om deze weer de eigen of andere passende arbeid te laten verrichten. U kunt dit proces aanvangen door de bedrijfsarts of de arbodienst in te schakelen. Met een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid kan samen met de werknemer bekeken worden welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (Plan van aanpak). Allereerst beziet u of het eigen werk in aangepaste vorm kan worden verricht. Is het aanpassen van de functie onmogelijk dan dient een passende functie te worden gezocht binnen de eigen organisatie (eerste spoor).

Is binnen de eigen organisatie geen passend werk beschikbaar, dan dient het tweede spoor te worden ingezet. Dit betekent dat bij een andere werkgever naar arbeid moet worden gezocht. De inzet van het tweede spoor moet adequaat en tijdig zijn, namelijk wanneer blijkt dat de werknemer onvoldoende perspectief heeft om het werk te hervatten binnen het eerste spoor. Een actieve houding wordt van een werkgever verwacht.

Twijfelt u of u zich voldoende heeft ingespannen en bent u bang dat het UWV een loonsanctie zal opleggen? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Hiermee voorkomt u dat u achteraf een loonsanctie van het UWV krijgt. Het UWV beoordeelt dan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de re-integratie tot dusver. U kunt zich aan de hand daarvan alsnog inspannen voor re-integratie.

Bezwaar maken tegen loonsanctie UWV?

Wordt toch een loonsanctie opgelegd, maar bent u het hiermee niet eens? Tegen de beslissing van het UWV kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken.

Informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Lisa Kloot.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Lisa Kloot
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl