< terug naar overzicht

De huidige regeling betreffende de executoriale verkoop van onroerende zaken stamt uit de tijd dat het internet nog niet bestond. De regeling is toe aan vernieuwing en de praktijk loopt daarop al voorzichtig vooruit.

Executoriale verkoop is de openbare verkoop van een zaak van een schuldenaar door een persoon met een executoriale titel, bijvoorbeeld een hypotheekakte of een uitvoerbaar vonnis. Volgens de huidige regeling geschiedt de verkoop door middel van een openbare veiling en ten overstaan van een notaris. Dat mag pas plaatsvinden nadat de veiling door middel van aanplakking ’volgens plaatselijk gebruik’ en door aankondiging in een dagblad is bekendgemaakt. Op de veilingen treden vaak dezelfde handelaren op als kopers. Zelden bieden particulieren mee. Een belangrijke oorzaak hiervan zal zijn dat het niet mogelijk is de onroerende zaken voorafgaand aan de veiling te bezichtigen. In de praktijk worden de panden op de veilingen ver onder de marktwaarde verkocht.

In het voorjaar van 2010 is door de Minister van Justitie een conceptwetsvoorstel bekend gemaakt. Het doel van het voorstel is het beter toegankelijk en meer transparant maken van executoriale verkoop van onroerende zaken, waardoor de te realiseren verkoopopbrengsten hoger zullen worden. Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat een executieveiling en haar aankondiging via internet zullen kunnen plaatsvinden. Fysieke aanwezigheid van een notaris is niet vereist. Ook wordt de mogelijkheid tot bezichtiging geschapen, zodat het aantrekkelijker wordt voor particulieren om mee te bieden.

In een recente beschikking van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht kwam de vraag aan de orde of aan de wettelijke eisen voor bekendmaking is voldaan indien aanplakking achterwege is gebleven, maar de veiling wel is aangekondigd in een dagblad, huis-aan-huisblad en op de website www.veilingbiljet.nl. Volgens de Voorzieningenrechter had de executienotaris door middel van de aankondigingen op voldoende wijze de veiling bekendgemaakt bij een zo groot mogelijk publiek. Aldus stond de handelswijze niet in de weg voor het bereiken van een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst. Het blijkt dat de praktijk al gedeeltelijk op het conceptwetsvoorstel vooruitloopt.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: