< terug naar overzicht

Op 5 juni 2012 zijn de nieuwe cookiebepalingen in de Telecommunicatiewet van kracht geworden. Dit heeft belangrijke gevolgen voor u als ondernemer. Uw website dient als gevolg van de nieuwe bepalingen aangepast te worden. Aan de bezoekers moet namelijk toestemming gevraagd worden voor het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat naar de computer van een bezoeker wordt verstuurd op het moment dat de bezoeker uw website raadpleegt. Het vragen van toestemming geldt overigens niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Denk hierbij aan cookies die een dienst of webshop laten functioneren.

U kunt onder andere op de volgende manieren toestemming vragen:

  • gedwongen toestemming: een banner met de keuze de cookies te accepteren;
  • impliciete toestemming: een banner waarin wordt meegedeeld dat het verdere gebruik van de website wordt gezien als het geven van toestemming;
  • expliciete opt-in: een banner met de keuze tussen het wel of niet toestaan van het gebruik van cookies.

Naar aanleiding van de nieuwe cookiebepalingen is veel onduidelijkheid ontstaan over wat wel en niet wettelijk is toegestaan. Dit zie je terug in de praktijk. Sommige websites informeren enkel omtrent het gebruik van cookies, wat naar alle waarschijnlijkheid niet conform de huidige regelgeving is. Een te strenge uitleg van de wet heeft echter negatieve gevolgen voor de gebruiksvriendelijkheid van de website; de website kan bezoekers verliezen. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het aanpassen van de website. Gelet op het vorenstaande, zie je in de praktijk dat ondernemers, en zelfs de overheid, de kat uit de boom kijken. Verstandig is dit echter niet. OPTA handhaaft de nieuwe bepaling en kan zo nodig boetes opleggen van 450.000 euro.

Het is derhalve zaak uw website aan te passen. Daarbij kan het beste gekozen worden voor de expliciete opt-in. Immers, uit onderzoek blijkt dat deze manier van toestemming vragen de meest gebruiks vriendelijke manier is. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws