Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Wat betekent intrekking door Shell van 403-verklaring voor de NAM

donderdag 1 februari 2018

Al sinds 1985 heeft Shell voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (‘NAM’) jaarlijks een 403-verklaring, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd, afgegeven. Uit het jaarverslag van Shell blijkt nu dat zij haar 403-verklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Op grond van de 403-verklaring van Shell was de NAM vrijgesteld van de verplichting om jaarrekeningen te deponeren en was Shell hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de NAM voortvloeiende schulden. Als gevolg van de intrekking, een door de wet geboden mogelijkheid, is de NAM vanaf 2017 verplicht zelf een jaarrekening te publiceren. Tevens betekent de intrekking dat Shell niet meer aansprakelijk is voor de schulden van de NAM die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn ontstaan na de intrekking.

Gevolgen intrekking 403-verklaring voor benadeelden gaswinning

De vraag is hoe groot de gevolgen van deze intrekking zijn voor de vergoeding van de schade die het gevolg is van de gaswinning in Groningen. De aansprakelijkheid als gevolg van de 403-verklaring ziet alleen op schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen, bijvoorbeeld overeenkomsten, en dus niet op schade ontstaan uit onrechtmatige daad, zoals de schade die het gevolg is van de aardbevingen. Voor dergelijke schade was Shell dus al niet aansprakelijk. Wel kan de intrekking gevolgen hebben voor schikkingen – dit zijn immers rechtshandelingen – die door de NAM met benadeelden wordt getroffen na de intrekking, nu Shell daarvoor niet meer kan worden aangesproken. Shell blijft echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor schikkingen die door de NAM zijn getroffen voor de intrekking van de 403-verklaring.

Afhandeling aardbevingsschade

Inmiddels is een akkoord bereikt over de afhandeling van de aardbevingsschade. De staat zal voortaan deze schade afhandelen en zal met de NAM regelen hoeveel schade deze voor haar rekening neemt. De benadeelden zullen zich in ieder geval niet meer tot de NAM hoeven te wenden.

Informatie

Heeft u vragen over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Leoni van Westen.

David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl