< terug naar overzicht

In onze nieuwsbrief van juni 2012 meldden wij dat er een concept wetsvoorstel betreffende vernieuwing op het gebied van executoriale verkoop van onroerende zaken was ontwikkeld. Op 1 januari 2015 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden.

Het doel van de wijziging van de wet is het beter toegankelijk en meer transparant maken van executoriale verkoop van onroerende zaken, waardoor de te realiseren verkoopopbrengsten hoger zullen worden. Voorheen bestond de situatie dat vaak dezelfde professionele handelaren als kopers optraden, terwijl particulieren zelden meeboden. Deze situatie werd onwenselijk geacht.

Een belangrijk verschil met de oude situatie is dat een executieveiling en haar aankondiging op een website zullen plaatsvinden. De aankondiging van de veiling moet minstens dertig dagen vóór de veiling plaatsvinden. In de oude situatie beliep de termijn slechts acht dagen.

Voorheen bestond de verplichting om de veiling aan te kondigen door middel van aanplakking. Aangezien ervan uitgegaan wordt dat door middel van de aankondiging op internet voldoende bekendheid wordt gegeven aan de veiling is die verplichting komen te vervallen.

Een andere belangrijke verandering is dat voortaan een eigenaar of bewoner van een woning ten aanzien waarvan executie is aangezegd, zal moeten meewerken aan bezichti­gingen.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: