< terug naar overzicht

Nieuwe EU-richtlijn verplicht tot registratie gegevens aandeelhouders.

Op 10 februari 2015 hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de inhoud en de invoering van een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn. De richtlijn heeft onder meer gevolgen voor familiebedrijven. Zo zullen familiebedrijven in de toekomst inzichtelijk moeten maken wie hun aandeelhouders zijn.

Elke persoon die eigenaar is van een bedrijf (aandelenbelang van 25% of meer) moet worden geregistreerd in een centraal register. Daarbij dienen de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit en het land van verblijfplaats van de aandeelhouder alsmede de aard en de omvang van de deelneming te worden vermeld. Het register is onder meer toegankelijk voor advocaten, maar ook inzichtelijk voor eenieder die bij inzage een legitiem belang heeft.

De gedachte achter de nieuwe richtlijn is dat belastingontduiking effectief kan worden aangepakt wanneer duidelijk is wie er schuil gaan achter een rechtspersoon; een gedachte waarmee op het eerste gezicht weinig mis lijkt te zijn. Toch blijken met name familiebedrijven moeite te hebben met de nieuwe richtlijn. Onduidelijk is namelijk in welke handen informatie over hun aandeelhouders terechtkomt.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan contact op met ons kantoor, telefoon 010-209 27 77.

Categories: berichten, nieuws