Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws, Nieuwsbrieven

WW-premie: laag of hoog tarief?

woensdag 18 december 2019

Per 1 januari 2020 introduceert de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een nieuw systeem voor de WW-premie. Daarbij vervalt tevens de sectorale premiedifferentiatie, omdat veel bedrijven niet meer in één sector vallen.

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om werknemers vaste contracten aan te bieden De hoogte van de WW-premie gaat daarom afhangen van het soort contract. De WW-premie voor werkgevers wordt lager wanneer een werknemer een vaste baan aangeboden krijgt in plaats van een tijdelijk contract. De hoofdregel is, dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst. Nulurencontracten en min-maxcontracten komen niet in aanmerking voor de lage premie.

De volgende definitie wordt gebruikt ter vaststelling: “Schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen”.

Om in aanmerking te komen voor het lage tarief (2,94%) moet dus een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan zijn. Een stilzwijgende verlenging is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het lage tarief. Om toepassing van het hoge tarief (7,94%) te voorkomen, kunt u alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten of een addendum op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemers overeenkomen.

Omdat deze wijziging een grote administratieve last voor werkgevers met zich meebrengt, krijgen werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan voornoemd  schriftelijkheidsvereiste  voor toepassing van de lage WW-premie (zie Kamerbrief d.d. 9 december 2019).Tot die tijd mogen de werkgevers de lage premie toepassen, als zij maar tijdig voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste.

Advies: Wilt u in aanmerking komen voor de lage WW-premie, dan moet u ervoor zorgen dat uiterlijk vanaf 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is. Dit moet door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Hieruit moet blijken dat de werknemer al vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op Lisa Kloot via 010-2092777 of stuur een e-mail (kloot@lvh-advocaten.nl).

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl