< terug naar overzicht

Onze zienswijze op het voorontwerp Wet franchise is zojuist ingediend bij het Ministerie van Economische zaken en Klimaat/Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Geïnteresseerden kunnen hiervan kennis nemen door hier onze reactie in te zien. Reacties op het wetsvoorstel kunnen nog tot en met 31 januari a.s. worden ingediend.

Categories: berichten, nieuws