< terug naar overzicht

Een vuilniswagen met een chauffeur en een bijrijder. Een bekend fenomeen op de Nederlandse wegen. Maar is een chauffeur van een vrachtwagen verantwoordelijk voor een ongeval veroorzaakt door toedoen van een bijrijder? Ja, oordeelde de Rechtbank Rotterdam recent. Bovendien rust op beroepschauffeurs een zwaardere verantwoordelijkheid in het verkeer.

Beperkt zicht vrachtwagenchauffeur

In de kwestie die bij de rechtbank voorlag, was de bijrijder uit de vuilniswagen gestapt. Op enig moment stapt hij weer in de vuilniswagen. Door het openen van het portier wordt tijdelijk het zicht in de rechterspiegels van de cabine weggenomen. Ondanks het beperkte zicht in de blinde hoek van de vrachtwagen en het geopende portier van de bijrijder, rijdt de chauffeur weg. De chauffeur wacht niet tot de bijrijder het portier heeft gesloten en hij weer volledig zicht heeft. Bij het wegrijden heeft vervolgens een dodelijk ongeval met een fietser plaatsgevonden

Volledig verantwoordelijk beroepschauffeur

De rechtbank houdt de chauffeur van de vrachtwagen volledig verantwoordelijk voor het ongeval. Zij sluit niet uit dat de chauffeur van de vrachtwagen in de rechterspiegel heeft gekeken, maar dit was van zo’n korte duur dat dit nooit voldoende is geweest om zich ervan te vergewissen of er geen verkeer naast de vrachtwagen aanwezig was. Bovendien kon de chauffeur pas goed kijken als het portier gesloten was. Op dat moment was de vuilniswagen echter al in beweging.

Zwaardere verantwoordelijkheid beroepschauffeur

Daarbij weegt de rechtbank in haar oordeel mee dat de vrachtwagenchauffeur een beroepschauffeur is. Ook reed hij in een zware vuilniswagen op een drukke splitsing binnen de bebouwde kom. De vrachtwagenchauffeur wist dat een dergelijke vuilniswagen beperkingen heeft wat betreft het zicht in de blinde hoek. De rechtbank bepaalt dat van een beroepschauffeur, rijdend met een zware vrachtauto in de bebouwde kom, verwacht mag worden dat hij voordat hij wegrijdt, voldoende tijd neemt om goed in zijn spiegels te kijken om te controleren of zich geen verkeer bij zijn vrachtwagen bevindt. De chauffeur van de vrachtwagen kan zich niet verschuilen achter de gedragingen van zijn bijrijder.

Standaardmodel vrachtwagencabine

Ongevallen zoals deze wegens beperkt zicht op de wegen en de omgeving van de vrachtwagen komen veel voor. Nu in de binnensteden de stille en elektrische voertuigen in opkomst zijn, zal dit risico toenemen. Fietsers en voetgangers zijn zich immers minder bewust van de (naderende) voertuigen. De verantwoordelijkheid van de (beroeps)chauffeur wordt daarmee groter. Recent hebben 18 Europese steden bij de Europese Commissie aangedrongen een wettelijk verplicht standaardmodel voor vrachtwagens vast te stellen in verband met de blinde hoek. De Commissie heeft namelijk de exclusieve bevoegdheid veiligheidsvoorschriften voor auto’s en vrachtwagens vast te stellen. Er zijn al diverse oplossingen om het zicht van de vrachtwagenchauffeur op de weg en de omgeving te verbeteren. Zo zijn er sensoren, 360-graden camera’s, een lage vrachtwagencabine en een extra raam in het portier van de bijrijder. Door middel van een laag geplaatst raam (met eventueel spiegels) kan de vrachtwagenchauffeur kwetsbare weggebruikers beter zien. Dit raam was in de jaren ’70 ook al in diverse vrachtwagencabines geplaatst als een veiligheidsoptie en komt in de huidige series van distributievoertuigen weer terug. De grote Europese steden willen echter dat bepaalde veiligheidsvoorschriften wettelijk worden vastgelegd.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.