< terug naar overzicht

Op dinsdag 15 november jl. vond de derde editie van de Tankstation Vakbeurs plaats. Tijdens het workshopprogramma en het congres konden de veertienhonderd bezoekers zich laten bijpraten over de laatste marktontwikkelingen. Namens de branchegroep Energie & Industrie van Leeman Verheijden Huntjens waren Bouwe Bos, Daniel van Genderen en Justin de Vries aanwezig.

Relevantie

De relevantie van dit evenement is misschien wel groter dan ooit. De tankstation sector is volop in beweging. De markt voor motorbrandstoffen is structureel licht dalend door de vergroening van het wagenpark en de daling van het aantal kilometers door onder meer het Nieuwe Werken en Rijden.

Trends

Tijdens het evenement werd onder andere stil gestaan bij de volgende trends:

  • het aantal onbemande tankstations groeit. Steeds vaker worden bemande tankstations, als deze niet meer voldoende renderen, omgebouwd tot onbemande tankstations;

  • mede door een fiscale stimulans is het Nederlands wagenpark aan het ‘vergroenen’. Steeds meer hybride en elektrische auto’s doen de vraag naar brandstof dalen. Met de implementatie van Autobrief II gaat de stimulering met ingang van 2017 alleen nog maar naar volledig elektrische auto’s;

  • tankstations onderscheiden zich steeds meer door een uitnodigende shopinrichting, snelle bediening en een aanbod dat past bij de doelgroep;

  • door de hoge brandstofprijzen zijn automobilisten prijsbewuster geworden en gaan vaker op zoek naar korting.

Kennis van de branche

Om succesvol in deze branche te ondernemen wordt steeds meer van ondernemers gevraagd. Zij moeten onderscheidend zijn, met een focus op kostenbeheersing en met oog voor schaalvoordelen door samenwerking, fusies of overnames.

De branchegespecialiseerde advocaten van Leeman Verheijden Huntjens staan onder meer pomphouders, retailers en oliehandelaren bij. Zij adviseren en procederen, onder andere over huurrecht, aanbestedingsprocedures, handelscontracten en overnames. De Tankstation Vakbeurs was voor hen een perfecte gelegenheid nieuwe inzichten op te doen over actuele onderwerpen uit de branche.

Informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Bouwe Bos.