Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws, Wetgeving

Wijziging van de Aanbestedingswet: de prijs-kwaliteitverhouding als heersende norm

vrijdag 6 mei 2016

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Aanbestedingswet in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 juli 2016 in werking treden.

Dit heeft gevolgen voor de gunning van overheidsopdrachten. De aanbestedende dienst zal niet langer naar eigen goeddunken kunnen kiezen voor een gunningscriterium. In plaats daarvan zal de aanbestedende dienst gebonden zijn aan het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij geldt het uitgangspunt, dat de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding, als de economisch meest voordelige moet worden aangemerkt. Dat wordt de heersende norm. Kwalitatieve aspecten zullen dus in beginsel moeten worden meegewogen.

De wet zal onder voorwaarden nog de mogelijkheid bieden te kiezen voor één van de twee andere normen die vaak worden gebruikt, die van de laagste prijs en die van de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit. De aanbestedende dienst zal overtuigend moeten motiveren waarom de keuze voor een dergelijke norm in de gegeven situatie gerechtvaardigd is. Deze mogelijkheid zal worden uitgezonderd voor bepaalde categorieën opdrachten en aanbestedende diensten. Voor die categorieën zal alleen een gunning volgens de norm van de beste prijs-kwaliteitverhouding zijn toegestaan. De minister van Economische Zaken zal die categorieën in nadere regelgeving aanwijzen. Naar verwachting zal hij zich daarbij vooral richten op de zorgsector.

Met deze wetswijziging lijkt de bezuinigingsdrift bij aanbestedende diensten dus enigszins aan banden gelegd. De eenzijdige gerichtheid op prijs en kosten kan tot wantoestanden leiden, zeker in sectoren die maatschappelijk onmisbare taken vervullen. Het is te hopen dat de wijziging ook daadwerkelijk het gewenste effect sorteert en een redelijk evenwicht herstelt tussen de aandacht voor kwaliteit en het streven naar kostenmatiging.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.

Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl