berichten

mei 18, 2022

filter berichten op:

Verzoek sanering en Corona: de ontvanger denkt mee

2022-05-16T07:46:27+00:00mei 12, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, onderneming & overheid|

De belastingdienst zal verzoeken om sanering van belastingschulden, tot nader order, met een soepele houding benaderen. Het gaat dan met name om verzoeken van ondernemers die een in de kern gezonde  onderneming hebben en die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor deze ondernemers kan blijken dat het ruimhartige corona-uitstelregeling beleid geen soelaas biedt.

Uitstel van belastingbetaling tijdens corona

2022-05-09T14:42:12+00:00april 12, 2022|berichten, nieuws, onderneming & overheid|

Tijdens de coronacrisis werden in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voorwaarden opgenomen waaronder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moest de ondernemer aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat geen dividend uitgekeerd mag worden ten tijde van het uitstel. Daarnaast mogen geen bonussen uitgekeerd worden.

Is de WHOA van toepassing op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies?

2022-03-08T09:16:32+00:00maart 7, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen over de vraag of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van toepassing is op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies. De vraag is ontkennend beantwoord. In dit artikel wordt het arrest besproken.

Model arbeidsovereenkomst aanpassen in 2022? Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

2022-03-07T16:46:05+00:00maart 3, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Het Europees Parlement heeft in juni 2019 een Richtlijn aangenomen betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De richtlijn kent nieuwe rechten toe aan werknemers en dit heeft zodoende gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten van werknemers, alsook voor eventuele arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers in 2022 hun (model) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregeling moeten wijzigen.

Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie: acties werkgever

2022-03-01T11:31:45+00:00februari 21, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Een re-integratietraject start door de ziekmelding van de werkgever. Eerder schreven we al een artikel over de stappen die genomen moeten worden in een re-integratietraject. Maar wat nu als de zieke werknemer niet meewerkt? Welke acties kan je als werkgever nemen om het re-integratietraject weer op de rit te krijgen of kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan als hij niet meewerkt?

Go to Top