Onderneming en Vastgoed

november 28, 2022

filter berichten op:

Wanneer zijn de kosten van meerwerk voor rekening van de opdrachtgever bij aanneming van werk?

2022-07-19T08:10:09+00:00juli 19, 2022|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed|

In een aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever wordt meestal een aanneemsom overeengekomen. Vaak gebeurt het dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering allerlei wijzigingen of aanvullingen wenst op het werk. Dit is dan meerwerk. Maar komen de kosten van dit meerwerk voor rekening van de aannemer of van de opdrachtgever?

Advies Procureur-Generaal: huurders van bedrijfsruimten kunnen aanspraak maken op huurkorting wegens de coronapandemie

2021-12-15T15:05:10+00:00oktober 25, 2021|berichten, Construction & property, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

In een zaak over de vraag of een huurder van bedrijfsruimte vanwege de coronapandemie aanspraak kan maken op huurkorting heeft de kantonrechter te Roermond op 31 maart prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De beantwoording van deze vragen is voor de rechtspraktijk van belang, omdat de antwoorden van de Hoge Raad ook andere huurders en verhuurders van bedrijfsruimte houvast zullen geven bij het oplossen van concrete gevallen.

Tijdelijke huurovereenkomst bedrijfsruimte: wat is mogelijk?

2022-08-30T12:58:40+00:00augustus 9, 2021|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

In het vastgoed bestaan er twee soorten huurcontracten voor bedrijfsruimten: huur van middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) of de huur voor overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten voor de verschillende soorten bedrijfsruimten.

Hoe werkt een koop-/ aannemingsovereenkomst bij onroerende zaken?

2022-04-25T13:05:35+00:00juli 12, 2021|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst? Wanneer partijen afspreken dat één van hen tegen betaling een stuk grond zal leveren en daarop een gebouw zal bouwen of afbouwen, is er enerzijds sprake van een overeenkomst van koop van de grond en anderzijds een overeenkomst van aanneming van werk met betrekking tot het gebouw. Op het gedeelte dat betrekking heeft op de koop van de grond zijn de wettelijke regels van koop van toepassing. Op het gedeelte dat betrekking heeft op aanneming van werk (het bouwen en opleveren) zijn de regels van aanneming van werk van toepassing. Het maakt daarom praktisch niet zoveel uit of men spreekt over twee gekoppelde overeenkomsten (koop en aanneming van werk) of van één samengestelde overeenkomst waarop deels de regels van koop en deels de regels voor aanneming van werk van toepassing zijn.

Wat zijn de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van aannemers en opdrachtgevers bij aanneming van werk?

2022-07-19T11:45:52+00:00juli 12, 2021|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

Een bouwopdracht aan een aannemer wordt aangemerkt als een overeenkomst tot aanneming van werk. Dit is een overeenkomst waarbij de aannemer in opdracht van de opdrachtgever – buiten dienstverband – een werk van stoffelijke aard verwezenlijkt en oplevert. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt – als niets anders is afgesproken – beheerst door de wettelijke regels voor aanneming van werk.

Wat zijn de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van opdrachtgevers en adviseurs bij de overeenkomst van opdracht in een bouwproces?

2022-04-25T13:30:16+00:00juli 12, 2021|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

Bij aanvang van een bouwproject zal een opdrachtgever vaak een architect, ingenieur of adviseur inschakelen om hem te helpen bij het ontwerp (hierna: ‘adviseur’). De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en diens adviseur wordt – als niets anders is afgesproken – beheerst door de wettelijke regels voor de overeenkomst van opdracht.

Middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte: wat is het verschil en hoe bepaal je van welke sprake is?

2022-04-25T13:36:19+00:00april 19, 2021|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

Voor de huur van bedrijfsruimte bestaan er twee verschillende huurregimes: huur voor middenstandsbedrijfsruimte, zoals winkels en horeca (7:290-bedrijfsruimte) en overige bedrijfsruimte (7:230a-bedrijfsruimte). Het toepasselijke huurregime wordt aangeduid met het wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek dat op dat huurregime van toepassing is. Huur voor middenstandsbedrijfsruimte is geregeld in artikel 7:290 BW en wordt daarom ook wel 7:290-bedrijfsruimte genoemd.

De huur van een bedrijfsruimte niet betalen in tijden van corona; kan dit zomaar?

2022-01-20T16:05:40+00:00april 6, 2020|berichten, Internationaal, nieuws, Onderneming en Vastgoed, specialisme|

In de afgelopen weken ontvingen de advocaten huurrecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten veel vragen van zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte over de huurbetaling en andere rechten en plichten in deze bijzondere tijden. Huurkosten zijn een van de grootste kostenposten in de retail- en horecasector, dus om deze moeilijke tijden te door te komen, onderzoeken huurders of zij (tijdelijk) geen of minder huur mogen betalen.

Ga naar de bovenkant