Wellicht heeft u wel eens de term ‘conservatoir beslag’ voorbij zien komen. In dit artikel leggen wij uit wat conservatoir beslag is en hoe het proces van conservatoire beslaglegging in zijn werking gaat.

Wat is conservatoir beslag?

Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, oftewel bewaren. Wanneer men beslag legt, worden zaken of goederen geconserveerd/in bewaring genomen tot het moment dat er een eindbeslissing is gegeven door de rechter. Conservatoir beslag wordt veelal ingezet om te voorkomen dat zaken of goederen door de wederpartij worden vervreemd of worden bezwaard met een hypotheek. Er zijn verschillende soorten conservatoir beslag mogelijk. Denk hierbij onder andere aan conservatoir beslag:

  • onder derden (zoals bankbeslag en loonbeslag);
  • onder de schuldenaar zelf;
  • op een onroerende zaak (zoals beslag op een woning);
  • op roerende zaken (zoals beslag op auto’s, boten of de handelsvoorraad);
  • op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn;
  • op schepen;
  • op luchtvaartuigen.

Ter illustratie een voorbeeld. Autobedrijf X heeft een auto verkocht aan Y. Vervolgens laat Y na de factuur van de auto aan X voldoen. Y kan de factuur wel betalen, maar heeft geen zin de factuur te betalen. In dat geval zou X bijvoorbeeld kunnen overwegen conservatoir beslag te leggen op de auto of op de bankrekening van Y.

Wanneer mag je conservatoir beslag laten leggen?

Het proces van beslaglegging gaat als volgt in zijn werking. Een advocaat dient een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter van een rechtbank. Dit verzoekschrift wordt ook wel een ‘beslagrekest’ genoemd. In het beslagrekest wordt onder andere aangegeven wat voor type conservatoir beslag men wenst te leggen en welke vordering daar aan ten grondslag ligt.

Het beslagrekest wordt vervolgens summierlijk getoetst door de voorzieningenrechter van een rechtbank. De voorzieningenrechter laat de advocaat weten of hij/zij wel of geen ‘verlof’ (toestemming) verleent voor het te leggen beslag.

Indien de rechter verlof verleent, ontvangt de advocaat een zogenaamde ‘verlofbeschikking’. Zodra de verlofbeschikking binnen is, kan de deurwaarder op pad en overgaan tot het leggen van conservatoir beslag.

Wat gebeurt er nadat er conservatoir beslag is gelegd?

Nadat het conservatoir beslag door de deurwaarder is gelegd, zal veelal nog een ‘eis in de hoofdzaak’ moeten worden ingesteld. Dit is een procedure bij de rechtbank over het geschil dat aan het gelegde beslag ten grondslag ligt. In de meeste gevallen wordt de eis in de hoofdzaak ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding. Het is ook mogelijk dat het conservatoir beslag gelegd is gedurende een lopende procedure. In dat geval hoeft niet nog eens opnieuw een ‘eis in de hoofdzaak’ te worden ingesteld.

Meer weten over conservatoir beslag?

Wil u laten beoordelen of er conservatoir beslag kan worden gelegd op de bezittingen van uw wederpartij of is er juist conservatoir gelegd onder u zelf en wil u daar advies over? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact met ons op. Gentia Niesert, advocaat procesrecht bij LVH Advocaten te Rotterdam, helpt u graag verder.